Đề Xuất 1/2023 # 5 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu # Top 9 Like | Leparkspa.com

Đề Xuất 1/2023 # 5 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu # Top 9 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường 5 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu mới nhất trên website Leparkspa.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung 5 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng giá trang sức bạc

Nhẫn bạc

Nhẫn Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000W000006
310.250  đ
365.000  đ (-15%)
Nhẫn Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000C000006
378.250  đ
445.000  đ (-15%)
Nhẫn Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000C000005
675.750  đ
795.000  đ (-15%)
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Active XMXMW000001
327.250  đ
385.000  đ (-15%)
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060069
832.500  đ
925.000  đ (-10%)
22 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060070
886.500  đ
985.000  đ (-10%)
14 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00W000056
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
212 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver hình hoa văn 0000A060008
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
17 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
30 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ PM00Y000001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
24 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
488.750  đ
575.000  đ (-15%)
72 đã bán
Nhẫn Bạc PNJ STYLE x CHOU CHOU 0000Y000084
488.750  đ
575.000  đ (-15%)
30 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHZTY000001
378.250  đ
445.000  đ (-15%)
23 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU NHXMW000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
57 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU 0000S000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
101 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000003
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
38 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
361.250  đ
425.000  đ (-15%)
39 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000002
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
22 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZTZTY000001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
7 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZTMXW000001
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
28 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000015
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
26 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
24 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060045
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
38 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060044
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060050
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060046
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
20 đã bán
Nhẫn bạc đính Ngọc trai PNJSilver PFXMW000005
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
66 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
26 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060047
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
16 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000001
335.750  đ
395.000  đ (-15%)
67 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000005
335.750  đ
395.000  đ (-15%)
63 đã bán
Nhẫn bạc nam đính đá PNJSilver XM00W060002
597.000  đ
995.000  đ (-40%)
50 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000H000007
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
34 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000W000050
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
103 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW000033
625.500  đ
695.000  đ (-10%)
133 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver khoen tròn kết đai cách điệu XMXMW060015
315.000  đ
525.000  đ (-40%)
63 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060007
597.000  đ
995.000  đ (-40%)
70 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000009
276.500  đ
395.000  đ (-30%)
31 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000006
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
49 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060036
657.000  đ
1.095.000  đ (-40%)
22 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060034
645.000  đ
1.075.000  đ (-40%)
29 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000009
535.500  đ
765.000  đ (-30%)
71 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000004
400.500  đ
445.000  đ (-10%)
48 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060035
753.000  đ
1.255.000  đ (-40%)
42 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hở đai cách điệu XMXMW060018
297.000  đ
495.000  đ (-40%)
60 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ STYLE By PNJ DNA XM00X000010
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
83 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA 0000H000006
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
14 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000004
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
103 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000031
357.000  đ
595.000  đ (-40%)
87 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver ZTMXX000002
447.000  đ
745.000  đ (-40%)
49 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000C000001
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
32 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver 0000A060007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
18 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XM00X000008
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
65 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XM00W000034
262.500  đ
375.000  đ (-30%)
185 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW000024
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
208 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver hình Oval đính đá XMXMW060008
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
155 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ ZTMXW000003
430.500  đ
615.000  đ (-30%)
28 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000030
465.000  đ
775.000  đ (-40%)
95 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000025
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
94 đã bán
Nhẫn nam Bạc đính đá PNJSilver ZTZTW000002
409.500  đ
585.000  đ (-30%)
178 đã bán
Nhẫn nam Bạc PNJSilver 0000W000047
444.500  đ
635.000  đ (-30%)
101 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000029
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
155 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMC060000
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
212 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMH060001
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
145 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMW060003
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
161 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ NH00X000001
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
137 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình cánh hoa XMXMH060000
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
97 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình họa tiết đan xen XMXMW060004
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
138 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình họa tiết đan xen XMXMH060002
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
93 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000062
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
18 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XM00W000026
580.500  đ
645.000  đ (-10%)
133 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Mickey ZTMXW000001
585.200  đ
665.000  đ (-12%)
188 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00K000170
285.000  đ
475.000  đ (-40%)
500+ đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
27 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ Aura NHXMW000008
339.500  đ
485.000  đ (-30%)
318 đã bán
Nhẫn bạc trẻ em đính đá Disney|PNJ Mickey ZTMXY000001
585.200  đ
665.000  đ (-12%)
220 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTZTH000003
916.000  đ
1.145.000  đ (-20%)
90 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000023
764.000  đ
955.000  đ (-20%)
265 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình Mỏ neo SN0000A060005
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
204 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver hình La bàn ZT00A060001
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
69 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XMZTA060000
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
178 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình con rắn 0000A060004
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
143 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060003
612.500  đ
875.000  đ (-30%)
133 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060002
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
309 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000L060000
647.500  đ
925.000  đ (-30%)
261 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình La bàn 0000A060001
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
102 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình chim đại bàng 0000A060000
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
122 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000003
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00K000173
318.500  đ
455.000  đ (-30%)
390 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XM00K000143
393.000  đ
655.000  đ (-40%)
500+ đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000C000004
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
12 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá màu đen PNJSilver Friendzone Breaker ZT00K000057
338.800  đ
484.000  đ (-30%)
1000+ đã bán

Bông tai bạc

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00X000018
378.250  đ
445.000  đ (-15%)
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Goddesses PM00Y000002
675.750  đ
795.000  đ (-15%)
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMW060096
1.165.500  đ
1.295.000  đ (-10%)
21 đã bán
Bông tai bạc đính đá CZ Style by PNJ Nàng Thu XMXMY000035
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
107 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000030
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
18 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHMXY000001
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
31 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00Y000001
505.750  đ
595.000  đ (-15%)
39 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00W000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
44 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000008
293.250  đ
345.000  đ (-15%)
50 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMH000012
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
22 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
541.200  đ
615.000  đ (-12%)
356 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ XM00X000015
584.500  đ
835.000  đ (-30%)
85 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000002
803.250  đ
945.000  đ (-15%)
32 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y000001
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
28 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000038
738.500  đ
1.055.000  đ (-30%)
118 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000C000020
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
44 đã bán
Bông tai bạc Ý PNJSilver 0000W000083
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
166 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000041
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
97 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver ZTXMH000009
435.000  đ
725.000  đ (-40%)
61 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMH000048
542.500  đ
775.000  đ (-30%)
66 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ NHNHX000003
360.500  đ
515.000  đ (-30%)
132 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ XM00W000029
430.500  đ
615.000  đ (-30%)
156 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000037
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
239 đã bán
Bông tai Bạc đính ngọc trai STYLE by PNJ NHNHW000002
437.500  đ
625.000  đ (-30%)
85 đã bán
Bông tai Bạc Style by PNJ NHNHW000003
612.500  đ
875.000  đ (-30%)
90 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000012
437.500  đ
625.000  đ (-30%)
173 đã bán
Bông tai bạc đính đá Style by PNJ XMXMW000027
803.250  đ
945.000  đ (-15%)
208 đã bán
Bông tai Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000004
505.750  đ
595.000  đ (-15%)
152 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ 0000X000002
437.500  đ
625.000  đ (-30%)
81 đã bán
Bông tai bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00W000025
692.750  đ
815.000  đ (-15%)
69 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 00XMW060007
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
83 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 00XMN060000
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
84 đã bán
Bông tai bạc đính đá màu đỏ PNJSilver Fantasia XMZTK000011
345.000  đ
575.000  đ (-40%)
411 đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ hình chuột Mickey phối nơ XMXMC060002
516.000  đ
645.000  đ (-20%)
54 đã bán
Bông tai trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey đen 0000Y060028
490.500  đ
545.000  đ (-10%)
133 đã bán
Bông tai trẻ em bạc Disney|PNJ hình Mickey 0000Y060027
490.500  đ
545.000  đ (-10%)
121 đã bán

Dây chuyền bạc

Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W000004
2.295.000  đ
3.825.000  đ (-40%)
155 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009
1.501.500  đ
2.145.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003
1.256.500  đ
1.795.000  đ (-30%)
452 đã bán

Mặt dây chuyền bạc

Mặt dây chuyền nam Bạc PNJSilver hình la bàn 0000A060014
895.500  đ
995.000  đ (-10%)
23 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver hình mỏ neo 0000A060013
1.030.500  đ
1.145.000  đ (-10%)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ XMXMW000031
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
120 đã bán
Mặt dây chuyền đính đá STYLE by PNJ XMXMX000005
850.500  đ
1.215.000  đ (-30%)
17 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000017
743.600  đ
845.000  đ (-12%)
255 đã bán

Dây cổ bạc

Vòng bạc

Lắc bạc

Kiềng bạc

Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000H060000
1.690.500  đ
2.415.000  đ (-30%)
149 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016
2.341.500  đ
3.345.000  đ (-30%)
63 đã bán

Charm bạc

Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000003
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000X000003
255.500  đ
365.000  đ (-30%)
4 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
2 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMW000001
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000003
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
Hạt charm xỏ bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000004
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
71 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000001
157.500  đ
225.000  đ (-30%)
4 đã bán
Phụ kiện charm bạc STYLE By PNJ 0000Y000015
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
5 đã bán
Hạt charm xỏ DIY đính đá STYLE by PNJ Spring Love ZTZTW000011
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
83 đã bán
Hạt charm xỏ PNJSilver Xmas Collection 0000W000006
255.500  đ
365.000  đ (-30%)
114 đã bán
Hạt charm bạc STYLE by PNJ DNA XM00W000007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
192 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ DNA chữ H 0000Y000035
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
179 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ Cung Thiên Yết 0000Y000023
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
86 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Thiên Bình 0000Y000022
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
89 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Xử Nữ 0000Y000021
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
91 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000011
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
111 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000059
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
31 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Bạch Dương 0000Y000016
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
62 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000013
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
46 đã bán
Hạt charm bạc DIY STYLE by PNJ DNA 0000Y000010
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
72 đã bán
Hạt charm bạc trẻ em DIY PNJSilver hình con thỏ XM00H000001
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm bạc đính đá PNJSilver hình que kem XM00W000003
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm bạc đính đá PNJSilver XM00W000002
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm treo trẻ em DIY PNJSilver Gem Melting hình xe hơi 0000L000005
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
404 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000W060000
318.500  đ
455.000  đ (-30%)
145 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trụ đính đá màu xanh dương ZT00A000002
210.000  đ
350.000  đ (-40%)
2000+ đã bán
Hạt charm Bạc xỏ DIY PNJSilver hình bông hoa nhiều màu 0000K060203
364.000  đ
520.000  đ (-30%)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060192
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060194
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060193
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm nam PNJSilver My Man hình tròn đính hạt màu đen 0000K060159
294.000  đ
420.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu giả cổ ZT00K060020
259.000  đ
370.000  đ (-30%)
1000+ đã bán

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 16:28 ngày 31/1/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 31/01/2023, vào lúc 15:27 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:27 - 31/01/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 15:27 ngày 31/01/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 15:27 - 31/01/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 16:28 ngày 31/1 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 15:16 ngày 31/01 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 15:16 - 31/01/2023
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 17 471 021 17 471 021 17 873 301
Đồng/Ounce 543 410 543 410 555 922
Đồng/Gram 17 471 17 471 17 873
Đồng/Lượng 638 638 638
Đồng/Chỉ 64 64 64

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 15:16 ngày 31/01 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 15:16 - 31/01/2023
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
30/11/2022 17,000 546 888 17 583 638 64
31/1/2023 17,000 557 352 17 919 638 64
31/1/2023 18,000 567 550 18 247 675 68
31/1/2023 17,000 534 372 17 180 638 64
31/1/2023 17,000 532 821 17 131 638 64
31/1/2023 17,000 543 845 17 485 638 64
31/1/2023 17,000 549 245 17 659 638 64
31/1/2023 17,000 558 824 17 967 638 64
31/1/2023 17,000 554 223 17 819 638 64
31/1/2023 18,000 561 134 18 041 675 68
31/1/2023 18,000 564 567 18 151 675 68
31/1/2023 17,000 543 465 17 473 638 64
31/1/2023 17,000 548 309 17 629 638 64
31/1/2023 17,000 545 238 17 530 638 64
31/1/2023 18,000 574 652 18 476 675 68
31/1/2023 18,000 569 157 18 299 675 68
31/1/2023 17,000 558 354 17 951 638 64
31/1/2023 18,000 561 534 18 054 675 68
26/12/2022 18,000 560 437 18 018 675 68
27/12/2022 18,000 568 023 18 262 675 68
28/12/2022 17,000 556 605 17 895 638 64
29/12/2022 18,000 565 489 18 181 675 68
30/12/2022 18,000 566 113 18 201 675 68
31/1/2023 18,000 567 951 18 260 675 68
31/1/2023 18,000 564 404 18 146 675 68
31/1/2023 17,000 559 022 17 973 638 64
31/1/2023 17,000 545 875 17 550 638 64
31/1/2023 17,000 559 517 17 989 638 64
31/1/2023 17,000 554 632 17 832 638 64
31/1/2023 17,000 553 623 17 799 638 64
31/1/2023 17,000 549 086 17 654 638 64
31/1/2023 17,000 557 150 17 913 638 64
31/1/2023 18,000 568 882 18 290 675 68
31/1/2023 18,000 569 210 18 301 675 68
31/1/2023 18,000 560 555 18 022 675 68
31/1/2023 17,000 549 941 17 681 638 64
31/1/2023 17,000 559 163 17 978 638 64
31/1/2023 18,000 561 238 18 044 675 68
31/1/2023 17,000 550 158 17 688 638 64
01/2/2023 17,000 555 047 17 845 638 64
25/1/2023 18,000 560 535 18 022 675 68
26/1/2023 18,000 560 711 18 027 675 68
27/1/2023 17,000 553 668 17 801 638 64
30/1/2023 17,000 554 078 17 814 638 64

Bạn đang xem bài viết 5 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu trên website Leparkspa.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!