Đề Xuất 6/2022 # Thời Tiết Yên Lạc Phú Lương Thái Nguyên Mới Nhất # Top Like

Xem 147,411

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Yên Lạc Phú Lương Thái Nguyên mới nhất ngày 30/06/2022 trên website Leparkspa.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Yên Lạc Phú Lương Thái Nguyên để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 147,411 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 6.84 km/giờ
03:00 - 30/06 Mưa nhẹ 31°C 65% 9 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 35°C 53% 2.196 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 32°C 64% 9.504 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 86% 7.2 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 88% 3.096 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 89% 3.528 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.364 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 0.98 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 1.5 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 86% 1.86 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 61% 2.41 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 34°C / 39°C 53% 2.27 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 32°C / 37°C 62% 2.94 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 74% 1.67 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 83% 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.09 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.31 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 3.99 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 4.47 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 66% 4.47 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.35 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 4.35 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 64% 3.84 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 62% 3.78 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 61% 4.43 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 4 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 4.45 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 3.91 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.71 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 2.72 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 58% 4.05 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 4.05 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 80% 4.39 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 2.87 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.78 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 4.41 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 4.41 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 64% 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước Huyện Cẩm Thủy Huyện Đông Sơn Huyện Hà Trung Huyện Hậu Lộc Huyện Hoằng Hóa Huyện Lang Chánh Huyện Mường Lát Huyện Nga Sơn Huyện Ngọc Lặc Huyện Như Thanh Huyện Như Xuân Huyện Nông Cống Huyện Quan Hóa Huyện Quan Sơn Huyện Quảng Xương Huyện Thạch Thành Huyện Thiệu Hóa Huyện Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Huyện Triệu Sơn Huyện Vĩnh Lộc Huyện Yên Định Sầm Sơn Thành Phố Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn Thị xã Nghi Sơn

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay

Cập nhật lúc 19:10 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 24°C 94% 3.456 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 26°C 77% 2.628 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 32°C 52% 2.196 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C 59% 2.772 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 81% 2.268 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C 84% 1.692 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C 91% 1.8 km/giờ
21:00 - 30/06 Ít mưa 22°C 99% 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.592 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 1.24 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.45 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.31 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 75% 2.15 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 63% 2.76 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 64% 1.41 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 79% 1.45 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.73 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.8 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 4.67 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 4.67 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 4.52 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 87% 4.17 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.47 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.3 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 78% 3.3 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây cụm 27°C / 30°C 77% 3.1 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 75% 3.1 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 73% 3.24 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 3.24 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 3.49 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.91 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.91 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 28°C 70% 5.4 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 32°C 57% 8.244 km/giờ
06:00 - 30/06 Trời âm u 34°C 55% 10.908 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C 73% 11.448 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 85% 3.024 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 3.06 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 89% 3.708 km/giờ
21:00 - 30/06 Ít mưa 25°C 93% 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.652 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 19:10 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 1.06 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 1.6 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 1.9 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa vừa 29°C / 34°C 81% 1.72 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 69% 2.11 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 65% 0.37 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 83% 1.01 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:10 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.96 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.29 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 4.03 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 4.71 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 4.71 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 4.5 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.27 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây thưa 27°C / 33°C 70% 3.71 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 69% 3.84 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.48 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 3.57 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.48 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 68% 3.02 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 3.23 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.23 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 4.2 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 4.2 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.6 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.41 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.1 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.55 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.07 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.83 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 4.56 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình hôm nay

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 24°C 76% 6.768 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 29°C 53% 10.548 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C 52% 6.228 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 81% 5.904 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 90% 3.888 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 92% 5.148 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 93% 5.76 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 95% 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 10.548 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.976 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 1.58 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.72 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 91% 1.76 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 81% 1.68 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 77% 1.68 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 83% 1.43 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.6 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.26 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.09 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.18 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.98 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.98 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 4.63 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 4.39 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.87 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.21 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 3.25 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.17 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây cụm 27°C / 31°C 73% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 71% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 63% 2.94 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.87 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.98 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.6 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 1.73 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết Quảng Trị hôm nay

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 29°C 67% 12.996 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 35°C 47% 22.5 km/giờ
06:00 - 30/06 Trời âm u 36°C 44% 12.168 km/giờ
09:00 - 30/06 Mây rải rác 35°C 47% 15.372 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 80% 7.632 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 77% 7.164 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 82% 7.38 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C 92% 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 12.996 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 22.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 12.168 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.864 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 1.99 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 2.64 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 3.39 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 33°C / 37°C 53% 5.25 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 60% 3.34 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 81% 2.85 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 2.58 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.11 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.61 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.53 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 4.3 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.79 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.79 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.87 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Ít mây 28°C / 32°C 67% 4.67 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.66 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 3.18 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.43 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 2.59 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 3.62 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 64% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.75 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.76 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.83 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Ít mây 27°C / 31°C 69% 4.72 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.86 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 3.39 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.74 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.52 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.9 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 5.61 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết Thừa Thiên-Huế hôm nay

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Ít mây 28°C 78% 3.528 km/giờ
03:00 - 30/06 Ít mây 33°C 62% 4.176 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 35°C 59% 12.42 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 35°C 55% 5.508 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 33°C 62% 3.276 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C 79% 6.372 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 7.056 km/giờ
21:00 - 30/06 Trời âm u 25°C 88% 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.812 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.9 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.09 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 1.81 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 30°C / 35°C 66% 1.64 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 58% 4.34 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 74% 4.43 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.89 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 4.26 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.95 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.84 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.42 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.92 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.92 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 5.05 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Ít mây 28°C / 32°C 67% 4.74 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.41 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.4 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.87 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 4.07 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 5.07 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 69% 4.72 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.43 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.75 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.61 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 5.05 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 5.81 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Ðà Nẵng hôm nay

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Ít mây 28°C 83% 4.932 km/giờ
03:00 - 30/06 Ít mây 35°C 52% 1.296 km/giờ
06:00 - 30/06 Ít mây 35°C 52% 12.024 km/giờ
09:00 - 30/06 Ít mưa 35°C 55% 4.392 km/giờ
12:00 - 30/06 Ít mưa 32°C 66% 9.216 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 78% 6.552 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 6.12 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 12.024 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.488 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 82% 2.33 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 84% 2.51 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.31 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 31°C / 35°C 65% 0.99 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 3.38 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 79% 3.5 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 2.9 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 4.44 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.81 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 5.03 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 73% 5.03 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 28°C / 31°C 71% 5.71 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây cụm 28°C / 31°C 72% 5.71 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 70% 5.31 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 4.68 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.49 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.77 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.5 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 3.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.48 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 67% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 71% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 63% 4.76 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 67% 3.86 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 3.23 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 63% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.99 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.29 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 4.16 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.17 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 4.968 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 35°C 47% 4.032 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 35°C 52% 2.34 km/giờ
09:00 - 30/06 Ít mưa 27°C 95% 3.492 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhiều 25°C 99% 4.896 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C 99% 4.572 km/giờ
18:00 - 30/06 Trời âm u 24°C 98% 4.968 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 98% 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.724 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.28 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.28 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.07 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 31°C / 36°C 62% 2 km/giờ
13:00 - 01/07 Nhiều mây 31°C / 36°C 61% 2.63 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 76% 1.79 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 0.5 km/giờ
22:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.12 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 4.28 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 4.28 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Ít mây 27°C / 31°C 73% 5.17 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Ít mây 27°C / 30°C 79% 5.17 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Ít mây 27°C / 31°C 74% 4.98 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 70% 4.45 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 3.38 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 3.38 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.64 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 3.64 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.41 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.74 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 4.05 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 5.06 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.48 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.48 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 69% 4.52 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.42 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.8 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.5 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.9 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 5.62 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Mây rải rác 27°C 73% 7.74 km/giờ
03:00 - 30/06 Mây rải rác 35°C 45% 3.132 km/giờ
06:00 - 30/06 Mây rải rác 35°C 47% 16.596 km/giờ
09:00 - 30/06 Ít mưa 28°C 82% 2.736 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 11.448 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C 90% 6.264 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C 89% 6.984 km/giờ
21:00 - 30/06 Trời âm u 25°C 88% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 16.596 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.94 km/giờ
04:00 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 2.13 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 80% 1.84 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 32°C / 36°C 57% 0.14 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 73% 3.8 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 81% 1.5 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 0.29 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:17 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.41 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.56 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 4.55 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.76 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 27°C / 31°C 76% 5.79 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 5.79 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 74% 5.22 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 4.59 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.46 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.46 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.66 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 4.14 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.88 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 4.01 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 4.81 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.58 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.87 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 3.94 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.48 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 4.48 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.51 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.08 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 4.27 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 24°C 77% 7.956 km/giờ
03:00 - 30/06 Mây rải rác 32°C 47% 14.94 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 31°C 52% 6.804 km/giờ
09:00 - 30/06 Ít mưa 24°C 86% 2.16 km/giờ
12:00 - 30/06 Ít mưa 22°C 95% 5.94 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C 86% 2.376 km/giờ
18:00 - 30/06 Trời âm u 23°C 88% 7.416 km/giờ
21:00 - 30/06 Trời âm u 23°C 85% 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 14.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 79% 2.34 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.39 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 72% 5.78 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.78 km/giờ
13:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 71% 6.59 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 29°C / 32°C 69% 4.1 km/giờ
19:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 70% 3.72 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 30°C 75% 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 5.08 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 5.13 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 5.13 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mây cụm 27°C / 31°C 75% 5.37 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 27°C / 31°C 74% 5.81 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây cụm 27°C / 29°C 80% 5.81 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 77% 5.31 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 71% 4.69 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.99 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 3.99 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.41 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.91 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.63 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.16 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.57 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.56 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 5.03 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 5.55 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mây cụm 27°C / 29°C 78% 6.12 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 73% 6.12 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 70% 5.48 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.17 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.66 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 4.8 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 4.99 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây rải rác 26°C / 31°C 69% 5.57 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 5.93 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mây cụm 26°C / 31°C 72% 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên hôm nay

Cập nhật lúc 19:11 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 26°C 76% 16.2 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 31°C 52% 19.764 km/giờ
06:00 - 30/06 Trời âm u 34°C 45% 15.552 km/giờ
09:00 - 30/06 Trời âm u 30°C 59% 12.096 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 71% 12.06 km/giờ
15:00 - 30/06 Trời âm u 26°C 73% 8.316 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C 80% 11.988 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C 78% 17.064 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 19.764 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 15.552 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 12.096 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 12.06 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 17.064 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 81% 1.75 km/giờ
04:00 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 79% 2.66 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 74% 4.93 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 27°C / 28°C 72% 5.34 km/giờ
13:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 30°C 67% 4.78 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 70% 4.29 km/giờ
19:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 71% 3.9 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 72% 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.45 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 5.12 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 30°C 71% 5.14 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 5.14 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mây cụm 25°C / 29°C 73% 4.91 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 25°C / 29°C 72% 4.97 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây cụm 25°C / 27°C 81% 4.97 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mây cụm 25°C / 30°C 68% 4.49 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 4.06 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 3.73 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.91 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 3.16 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 65% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 3.98 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 4.51 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 4.93 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 72% 4.93 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 70% 4.52 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 25°C / 30°C 71% 4.21 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 4.26 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.33 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.7 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 3.44 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 66% 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay

Cập nhật lúc 19:11 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 28°C 67% 4.788 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 30°C 43% 4.716 km/giờ
06:00 - 30/06 Trời âm u 33°C 38% 5.724 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 34°C 73% 3.456 km/giờ
12:00 - 30/06 Ít mưa 30°C 96% 4.068 km/giờ
15:00 - 30/06 Trời âm u 28°C 95% 5.328 km/giờ
18:00 - 30/06 Trời âm u 26°C 92% 5.364 km/giờ
21:00 - 30/06 Trời âm u 24°C 82% 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 43%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 38%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 5.364 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 90% 2.12 km/giờ
04:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 1.58 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 30°C 75% 1.54 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 32°C / 35°C 56% 0.8 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 68% 0.31 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 78% 1.62 km/giờ
19:00 - 01/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 80% 1 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.31 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 5.66 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 6.01 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 6.01 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 5.3 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.3 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây cụm 27°C / 30°C 78% 5.11 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.37 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 70% 4.08 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.78 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.1 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.85 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.36 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 4.55 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây cụm 27°C / 31°C 71% 5.16 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 70% 6.15 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.19 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mây cụm 27°C / 30°C 74% 6.02 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây rải rác 26°C / 31°C 69% 5.51 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 5.03 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.41 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 4.66 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 4.81 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây rải rác 26°C / 30°C 71% 5.21 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mây rải rác 26°C / 30°C 69% 5.48 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.15 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Ninh Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 20:14 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 25°C 76% 5.76 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 33°C 44% 5.22 km/giờ
06:00 - 30/06 Trời âm u 36°C 36% 9.972 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C 62% 2.124 km/giờ
12:00 - 30/06 Ít mưa 24°C 85% 5.688 km/giờ
15:00 - 30/06 Trời âm u 23°C 91% 5.4 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 89% 7.704 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 87% 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 36%, tốc độ gió 9.972 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.172 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 3.65 km/giờ
04:00 - 01/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 87% 4.02 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 80% 4.22 km/giờ
10:00 - 01/07 Nhiều mây 31°C / 34°C 62% 4.79 km/giờ
13:00 - 01/07 Nhiều mây 31°C / 34°C 58% 6.49 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 30°C / 35°C 64% 3.94 km/giờ
19:00 - 01/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 82% 5.7 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 83% 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 6.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 7.48 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mây cụm 28°C / 30°C 78% 8.28 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 7.36 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mây cụm 27°C / 29°C 78% 6.47 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 27°C / 29°C 77% 5.7 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây cụm 27°C / 29°C 80% 5.31 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 5.01 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây thưa 28°C / 31°C 74% 5.62 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 77% 5.79 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 4.99 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.99 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 2.98 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.98 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.41 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.34 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.13 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 6.44 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 7.11 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 7.17 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 6.45 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây cụm 27°C / 30°C 75% 6.77 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 6.77 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 6.47 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.11 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.17 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.92 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.04 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 74% 6.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.36 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.17 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 19:11 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 91% 7.812 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 28°C 61% 16.308 km/giờ
06:00 - 30/06 Trời âm u 30°C 54% 15.912 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 71% 13.752 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 90% 7.524 km/giờ
15:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 90% 8.748 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 92% 9.036 km/giờ
21:00 - 30/06 Trời âm u 21°C 91% 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 16.308 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 15.912 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 13.752 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.948 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 19:11 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 2.18 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 2.22 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 2.03 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 84% 2.86 km/giờ
13:00 - 01/07 Nhiều mây 29°C / 31°C 65% 3.09 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 30°C / 32°C 60% 3.43 km/giờ
19:00 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 83% 2.28 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 24°C / 24°C 89% 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:11 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 5.72 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 5.33 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 4.97 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 77% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 4.67 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.34 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 2.73 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 2.84 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 2.9 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 4.41 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 5.37 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 5.03 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 94% 5.28 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 5.31 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 70% 5.01 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 65% 4.53 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 4.05 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 3.35 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 4.19 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 64% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 4.14 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 5.11 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết Kon Tum hôm nay

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 95% 1.62 km/giờ
03:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C 78% 6.3 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 82% 7.776 km/giờ
09:00 - 30/06 Ít mưa 26°C 90% 6.48 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 97% 0.612 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 97% 2.88 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 1.584 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 99% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.612 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 0.44 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.71 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 1.16 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 1.85 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 3.09 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 94% 1.76 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 1.14 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 22°C / 23°C 99% 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 3.56 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 77% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 90% 3.5 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 77% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 74% 4 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 82% 3.28 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 66% 4.49 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 61% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 77% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 75% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 22°C / 30°C 71% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 73% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 64% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 61% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 53% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 58% 1.57 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 83% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 63% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 74% 2.84 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 89% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 3.38 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 88% 3.33 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 3.09 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 84% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 84% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 91% 2.26 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 88% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 80% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 23°C 95% 6.516 km/giờ
03:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 83% 11.376 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C 68% 13.068 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C 80% 9.612 km/giờ
12:00 - 30/06 Ít mưa 22°C 98% 5.4 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C 92% 4.968 km/giờ
18:00 - 30/06 Trời âm u 23°C 95% 5.76 km/giờ
21:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 96% 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 11.376 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 13.068 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.704 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Nhiều mây 24°C / 24°C 92% 2.55 km/giờ
04:00 - 01/07 Nhiều mây 23°C / 24°C 88% 4.92 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 24°C / 25°C 85% 6.94 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 80% 6.24 km/giờ
13:00 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 77% 6.04 km/giờ
16:00 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 78% 4.93 km/giờ
19:00 - 01/07 Nhiều mây 25°C / 25°C 78% 5.04 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 23°C / 24°C 86% 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 4.01 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 4.07 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 83% 4.07 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 4.21 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 77% 4.56 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 84% 4.56 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 81% 4.14 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 3.77 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 2.77 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 3 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 69% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 73% 3.18 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 3.92 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 72% 4.31 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 83% 4.92 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 75% 4.92 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 66% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 3.45 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 2.85 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 3.68 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 67% 3.92 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây rải rác 23°C / 29°C 67% 4.28 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 73% 4.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 75% 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 94% 4.824 km/giờ
03:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 69% 11.52 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 69% 11.88 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 8.352 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 96% 3.492 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 96% 3.744 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 96% 5.724 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 97% 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 1.59 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 97% 2.65 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 95% 2.66 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 3.04 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 3.02 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 1.65 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 97% 1.74 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 97% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 28°C 72% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 77% 3.46 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 78% 3.2 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 77% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 87% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 65% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 63% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 77% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 83% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 77% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 72% 1.23 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 56% 1.3 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 66% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 57% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 80% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 3.12 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 3.15 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 79% 3.03 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 81% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 2.62 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 84% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 88% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 69% 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 94% 4.824 km/giờ
03:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 69% 11.52 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C 69% 11.88 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 8.352 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 96% 3.492 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 96% 3.744 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 22°C 96% 5.724 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 97% 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 1.59 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 97% 2.65 km/giờ
07:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 95% 2.66 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 3.04 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 3.02 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 1.65 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 97% 1.74 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 97% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:18 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 28°C 72% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 77% 3.46 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 78% 3.2 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 77% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 87% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 65% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 63% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 77% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 83% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 77% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 72% 1.23 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 56% 1.3 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 66% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 57% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 80% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 3.12 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 3.15 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 79% 3.03 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 81% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 2.62 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 84% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 88% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 69% 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Ðồng hôm nay

Cập nhật lúc 20:15 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/06 Trời âm u 22°C 87% 5.796 km/giờ
03:00 - 30/06 Trời âm u 29°C 57% 7.92 km/giờ
06:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C 59% 7.236 km/giờ
09:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C 87% 7.2 km/giờ
12:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 95% 4.896 km/giờ
15:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 94% 4.32 km/giờ
18:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 97% 4.248 km/giờ
21:00 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C 98% 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 00:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 03:00 ngày 30/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 06:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 09:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 12:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 15:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 18:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 21:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 19:12 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 97% 1.18 km/giờ
04:00 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 98% 1.2 km/giờ
07:00 - 01/07 Nhiều mây 21°C / 22°C 92% 1.57 km/giờ
10:00 - 01/07 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 74% 2.86 km/giờ
13:00 - 01/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 80% 1.88 km/giờ
16:00 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 69% 1.01 km/giờ
19:00 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 90% 1.42 km/giờ
22:00 - 01/07 Nhiều mây 20°C / 21°C 94% 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 01/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 01/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:12 - 30/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 24°C 87% 5.42 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 86% 5.07 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 84% 5.07 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 76% 4.24 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 81% 4.66 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 81% 3.63 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 79% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 76% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 80% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 87% 2.51 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 86% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 82% 3 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 87% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 82% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 82% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 79% 4.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 83% 5.05 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 5.04 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 90% 5.33 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 76% 5.32 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 70% 4.98 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 65% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 4.07 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 64% 3.97 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 82% 4.27 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 82% 5.22 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 76% 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/6: bắc bộ bước vào đợt mưa lớn | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | miền bắc mưa to, biển đông xuất hiện atnđ | vtc16

Dự báo thời tiết những ngày tới: miền bắc, miền trung nắng nóng gay gắt còn kéo dài bao lâu? i skđs

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền bắc thời tiết dịu lại, miền trung nắng gay gắt | skđs

Thời tiết hôm nay 30/06/2022:bắc bộ, bắc trung bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết tối ngày 29/6: miền bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Dự báo thời tiết ngày 30/6: miền bắc mưa rào và dông dồn dập | antv

Dự báo thời tiết ngày 28/6: miền bắc tiếp tục nắng nóng, chiều và tối có mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Thời tiết hôm nay và ngày mai 27/06/2022 | nắng nóng thiêu đốt miền bắc, miền trung | vtc16

Dự báo thời tiết 30/6: miền bắc dồn dập mưa to, trung bộ giảm nắng nóng | vtc now

Dự báo thời tiết tối ngày 28/6: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Thời tiết 3 ngày tới (30/06 đến 02/07):bắc bộ, bắc trung bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 28/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 27/6: miền bắc và trung bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết miền bắc: diễn biến phức tạp, xuất hiện áp thấp giật cấp 8, di chuyển chậm | skđs

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 29/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết sâu bệnh hại | miền bắc chuẩn bị đón mưa to | cảnh báo ốc bươu vàng hại lúa | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/6/2022 | nam bộ mưa sớm; bắc bộ ngày nắng, chiều mưa | vtc16

Thời tiết ngày 02/04/2022: miền bắc mưa rét; nguy cơ lũ quét ở trung bộ và tây nguyên

Thời tiết 25/01/2021 | miền bắc, miền trung nắng ấm

Thời tiết hôm nay 29/06/2022: vùng núi bắc bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Tin tức mưa lũ miền trung sáng 5/4: dự báo lũ quét nguy hiểm 3 ngày tới, kêu gọi tàu tránh trú khẩn

Thời tiết 3 ngày tới (29/06 đến 01/07):vùng núi bắc bộ có mưa dông | vtc14

Khi nào miền bắc đón mưa giải nhiệt?| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/4: mưa lớn dị thường ở miền trung gây nhiều thiệt hại | antv

Dự báo thời tiết ngày mai 06/10: mưa lớn dội xuống miền trung | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 04/04/2022: miền trung bắt đầu đợt mưa vừa đến mưa to| vtc14

Thời tiết 01/04/2022: mưa lớn ở trung bộ, cẩn thận giông lốc, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 27/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/6. tin bão mới nhất. thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết ngày 06/04: miền trung cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 25/6: miền trung nắng nóng gay gắt trên diện rộng | antv

Thời tiết cuối ngày 19/06/2019: miền trung nắng nóng, kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh|vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 28/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 6h 18/07/2019: miền trung tiếp tục nắng nóng | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 28/06: miền bắc nắng nóng gay gắt | vtc now

Thời tiết 10/06/2022 | miền bắc mưa to, miền trung nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 28/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết 3 ngày tới (07/05 đến 09/05):trung bộ có mưa rải rác | vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/6: bắc bộ có mưa to, miền trung vẫn nắng nóng | antv

Dự báo thời tiết ngày 4/4: miền trung mưa giông, gió giật mạnh | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/6: bắc bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ c | antv

Thời tiết 15/05/2022 | không khí lạnh gây mưa rất to, lốc, sét ở miền bắc và miền trung

Thời tiết 12h 07/03/2020: duyên hải miền trung ít mưa, cường độ nắng tăng trong hai ngày tới | vtc14

Dự báo thời tiết ngày mai 04/06: nắng nóng từ miền bắc tới miền trung | vtc16

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Tiền Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Cái Bè Tiền Giang Hiện Tại
 • Dự Báo Thời Tiết Tiền Giang Ngày Nay
 • Thời Tiết Tân Phú Đông Tiền Giang
 • Dịch Vụ Nấu Ăn Tại Nhà
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Phú Yên Hàng Giờ
 • Dự Báo Thời Tiết Yên Lập Phú Thọ Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Phú Yên Ngày Hôm Nay
 • Thời Tiết Cao Bằng Những Ngày Tới
 • Cập Nhật Thời Tiết Cao Bằng
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tân Phú Đông Tiền Giang
 • Thời Tiết Hòa Khánh Cái Bè Tiền Giang
 • Thời Tiết Tân Phong Cai Lậy Tiền Giang
 • Thời Tiết Tiền Giang 10 Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết Tiền Giang Ngày Nay
 • Thời Tiết Ở Tiền Giang Hôm Nay
 • Thời Tiết Cai Lậy Tiền Giang Ngày Mai
 • Thời Tiết Mỹ Tịnh An Chợ Gạo Tiền Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Tiền Giang Chiều Nay
 • Thời Tiết Chợ Gạo Tiền Giang
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Yên Lạc Phú Lương Thái Nguyên trên website Leparkspa.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×