Laplace M Công Thức Nấu Ăn Lv 15

--- Bài mới hơn ---

 • 9X Độc Thân Ngày Nào Cũng Mang Cơm Ngon Đi Làm Khiến Nhiều Chị Em Theo Không Kịp
 • Nồi Ủ Chân Không Makxim Nghệ Thuật Nấu Ăn Ngon
 • ‘tôi Đã Xuất Hiện Đúng Lúc Người Mỹ Cần!’
 • Mật Ong Nuôi Có Tốt Không? So Với Mật Ong Rừng, Mật Nào Tốt Hơn
 • Mật Ong Để Được Bao Lâu? Cách Nhận Biết Mật Ong Bị Hỏng
 • Laplace M Công Thức, Laplace M Công Thức Món ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn Lv 15, Định Lý Laplace, Phương Trình Laplace, Định Luật Laplace, Kỹ Năng Asura Laplace M, Laplace M Hướng Dẫn Class, Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Thực Hiện Chính Sách ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Từ Thực Tiễn Tỉnh Hưng Yên, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hieenjchur Trương Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Nhà Nwowcsvaf Thực Hiện Chỉ T, 1 Ancol Có Công Thức Thực Nghiệm Là (c2h5o)n, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Thức ăn Chăn Nuôi, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Thông Tư Số 78 Của Bộ Công An Về Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cảnh Sát Khu Vực , Thông Tư 78 Bộ Công An Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cskv, Báo Cáo Thực Tập Tăng Mức Độ Nhận Diện Thương Hiệu Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Và Cộng Sự Năm, Tham Luận Công Tác Xã Hội Tình Nguyện Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Dân Vận, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Của Công Ty Jhdsbk, Công Thức Tính Công Suất Động Cơ Đốt Trong, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Fjhjd, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Mttq Việt Nam Về Công Tác Nhân Sự Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Làng, Cong Tác Lanh Đao Thuc Hiện Chu Trường Cua Đảng Chinh Sách Pháp Luật Của Nha Nước Trong Cong Tác Gia, Công Văn Đôn Đốc Nhắc Nhở Thực Hiện Công Tác Pccc, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Nội Thất, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Báo Cáo Thực Tập Về Công Tác Chứng Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Quý Iv Và Kế Hoạch Công Tác Quý, 2 Công Thức Tính Công Suất, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Thức Tính Công, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Công Thức Đạo Hàm Log, Công Thức 2×2, Công Thức Hạ Bậc, 9 Công Thức Đạo Hàm, Công Thức H/6, Cộng 2 Đơn Thức, Hóa 8 Công Thức Hóa Học, Công Thức T K+1, Công Thức 996, Công Thức T, Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty, Công Thức Số 9, Công Thức T- H-t’ Là Gì, Công Thức T Nén, Công Thức C K Của N, Công Thức Lý 9, Công Thức Hóa 9, Công Thức Hóa Học Của Khí Oxi Là, Công Thức Although, Công Văn 01 Về Thể Thức Văn Bản, Công Thức Độ Tự Cảm, Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 12, Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 11 Học Kì 2, Công Thức 8 Thì, 3 Công Thức Wish, Công Thức 80/20, I Wish Công Thức, Xác Thực Xe Của Công An, Hàm If Công Thức, Công Thức I Would Rather, Công Thức Y âng, 7 Công Thức Oll, Báo Cáo Thực Tập Công Ty May 10, Công Thức 72h Ra Đơn, (a+b)^n Công Thức, Công Thức 8 9, Công Thức Đạo Hàm Cấp Cao, Công Thức Đạo Hàm, Công Thức H Hóa Học, Công Thức H Max, Công Thức If, If Công Thức, Công Thức If 3, Công Thức Sin^8x + Cos^8x, Công Thức If 2, Công Thức It Take, Công Thức If Only, Công Thức Lý 8, Công Thức Hóa 8, Công Thức 70, Công Thức After, 1 Công Thức, Công Thức Gia Tốc, Công Thức Vật Lý 10, 12 Công Thức Thì, Công Thức B ống Dây, (a-b)^3 Công Thức, Công Thức Cảm ứng Từ, ẩn Công Thức, G Công Thức Hóa Học, G/mol Công Thức, Công Thức Anh Văn, Công Thức Anh Văn Lớp 10,

  Laplace M Công Thức, Laplace M Công Thức Món ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn Lv 15, Định Lý Laplace, Phương Trình Laplace, Định Luật Laplace, Kỹ Năng Asura Laplace M, Laplace M Hướng Dẫn Class, Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Thực Hiện Chính Sách ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Từ Thực Tiễn Tỉnh Hưng Yên, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hieenjchur Trương Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Nhà Nwowcsvaf Thực Hiện Chỉ T, 1 Ancol Có Công Thức Thực Nghiệm Là (c2h5o)n, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Thức ăn Chăn Nuôi, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Thông Tư Số 78 Của Bộ Công An Về Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cảnh Sát Khu Vực , Thông Tư 78 Bộ Công An Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cskv, Báo Cáo Thực Tập Tăng Mức Độ Nhận Diện Thương Hiệu Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Và Cộng Sự Năm, Tham Luận Công Tác Xã Hội Tình Nguyện Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Dân Vận, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Của Công Ty Jhdsbk, Công Thức Tính Công Suất Động Cơ Đốt Trong, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Fjhjd, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Mttq Việt Nam Về Công Tác Nhân Sự Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Làng, Cong Tác Lanh Đao Thuc Hiện Chu Trường Cua Đảng Chinh Sách Pháp Luật Của Nha Nước Trong Cong Tác Gia, Công Văn Đôn Đốc Nhắc Nhở Thực Hiện Công Tác Pccc, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Nội Thất, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Báo Cáo Thực Tập Về Công Tác Chứng Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Quý Iv Và Kế Hoạch Công Tác Quý, 2 Công Thức Tính Công Suất, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Thức Tính Công, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Công Thức Đạo Hàm Log, Công Thức 2×2, Công Thức Hạ Bậc, 9 Công Thức Đạo Hàm, Công Thức H/6, Cộng 2 Đơn Thức, Hóa 8 Công Thức Hóa Học, Công Thức T K+1, Công Thức 996, Công Thức T, Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty, Công Thức Số 9, Công Thức T- H-t’ Là Gì,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đi Về Nơi Hoang Dã
 • Con Gấu Trúc Nấu Ăn Bánh Pizza Cho Android
 • Nấu Ăn Đầu Bếp Trẻ Em Trò Chơi
 • Đầu Bếp Nấu Ăn Trò Chơi Nấu Ăn Cho Trẻ Em Gái Cho Android
 • Bộ Sách Giúp Trẻ Thích Nấu Ăn
 • Công Thức Nấu Ăn Laplace M Tất Cả Level

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Thuật Nấu Ăn Là Gì?
 • Khám Phá 20++ Món Ngon Miền Tây Hấp Dẫn Lấy Lòng Mọi Du Khách
 • Khóa Học Nấu Ăn Miễn Phí Tại Hà Nội
 • Review Top 25 Món Ăn Nhật Bản Cực Ngon Ăn Một Lần Nhớ Cả Đời
 • Top 10 Món Ăn Nhật Bản Phải Thử Một Lần Trong Đời
 • Bạn có thể tăng Xếp hạng Trận đấu thông qua trang bị, kỹ năng, phòng thủ … trong Laplace M. Ngoài ra, thực phẩm có thể giúp bạn tăng điểm BR của nhân vật.

  Bạn cần tìm đủ nguyên liệu để nấu một món ăn, các món ăn sẽ được hình thành theo công thức và có tỷ lệ thành công. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ nhận được các món ăn như mì ăn liền giá rẻ, mì ăn liền cay … Nếu tệ hơn, bạn sẽ nhận được Thất bại.

  Công thức Laplace M cấp 1

  Mì trứng Khoai tây nghiền Súp lạnh Kim Túc Bóng cá Cá Bạch Hoa

  Công thức Laplace M cấp 5

  Trứng ốp la Cá tuyết Pizza Xiên thịt cừu Súp dũng cảm Pasta Noodles (Cần mua công thức nấu ăn từ NPC)

  Công thức Laplace M cấp 10

  Gà Bắc Kinh Gà cuộn với phô mai Cá tuyết Alaska Burger gà giòn Sườn cừu đam mê

  Công thức Laplace M cấp 15

  Thịt cừu hầm Cơm gà phô mai Sườn cừu tiêu đen

  • BR: 5400
  • HP: +10800
  • Tấn công + Phòng thủ: 360
  • Hiệu ứng đặc biệt: Chém DMG: 2.0-4.0%, Thẻ trợ giúp: 3

  Mì hải sản Tây Ban Nha (Yêu cầu mua công thức từ NPC) Mực chiên

  Công thức Laplace M cấp 20

  Salad tươi Salad mực Phi lê cừu chiên Mushies Pies (Cần mua công thức tại NPC)

  Tôm hùm nướng phô mai

  Công thức Laplace M cấp 25

  Gỗ sồi nướng Phoenix Mực cầu vồng (Có thể thay thế bằng thịt gà, thịt cừu …) Sukiyaki hải sản Cá hồi nướng (Lấy trong túi NPC)

  Đây là những công thức mới nhất của Laplace M, có vẻ phức tạp hơn nhiều so với công thức phù hợp với DTCL mùa 3. Nếu có thêm bất kỳ công thức nấu ăn nào của Laplace M. Admin, nó sẽ cập nhật thêm cho bạn biết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghệ Thuật Nấu Ăn Là Gì ? Tại Sao Nấu Ăn Là Một Nghệ Thuật
 • Nấu Ăn Là Một Nghệ Thuật Mà Người Đầu Bếp Cũng Là Một Nghệ Sĩ.
 • Trưa Nay Ăn Gì? Dưới Đây Là 27 Thực Đơn Bữa Cơm Trưa Bình Dân Cho Mọi Nhà
 • Trưa Nay Ăn Gì? 17 Thực Đơn Dễ Làm, Ngon, Rẻ Cần Biết!
 • Ngành Nấu Ăn Thi Khối Nào? Trường Nào Đào Tạo Ngành Đầu Bếp?
 • 20 Công Thức Nấu Ăn Nhanh Và Dễ Dàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp Học Nấu Các Món Ăn Ngày Tết Cổ Truyền Ngon Tuyệt
 • Kinh Nghiệm Nấu Ăn Ngon Với Bếp Điện Từ Vừa Nhanh, Vừa Tiết Kiệm
 • Du Học Nhật Bản Có Những Ngành Nào?
 • Học Nấu Ăn Ở Rạch Giá: Lựa Chọn Nghề Phù Hợp Với Bản Thân
 • 20 Mẹo Vặt Giúp Nàng Nấu Ăn Ngon Và Nhanh Nhất
 • Người Mỹ rất thích gà. Theo Hội đồng gà quốc gia, mức tiêu thụ thịt gà bình quân đầu người ở Mỹ năm 2022 là 91 pound, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ trong năm 2022. Trên thực tế, báo cáo phân tích kinh tế từ năm 2014 cho thấy người Mỹ ăn nhiều thịt gà hơn thịt bò lần đầu tiên trong 100 năm.

  Mặc dù rơi vào một con gà rán nướng là phổ biến và dễ hiểu, thực sự có rất nhiều công thức nấu ăn gia cầm nhanh chóng, dễ dàng và lành mạnh để lựa chọn, có nghĩa là không có lý do bạn nên nhận được chán của con chim này đóng gói protein. Từ thịt gà Thái vàng dừa đến lò nướng gà tandoori, chúng tôi đã có công thức nấu ăn gà, hương vị đơn giản mà sẽ giữ cho bạn trở lại để biết thêm.

  Thêm một số trong những kế hoạch bữa ăn hàng tuần của bạn để giảm cân và ngăn chặn sự nhàm chán gà, và nhận được dạ dày của bạn thậm chí chặt chẽ hơn với 40 Thực phẩm đốt cháy chất béo tốt nhất từ ​​trước đến nay!

  Gà chanh với rau

  Gia cầm tuyệt vời với cam quýt, và gà chanh này với rau từ Lil ‘Luna là một món ăn đơn giản được nạp với cả protein và các vitamin quan trọng. Đậu xanh chứa nhiều vitamin C, K và A (hỗ trợ sức khỏe của xương), carotenoids, chất chống oxy hóa và chất xơ thân thiện với ruột, và chanh là thuốc lợi tiểu. Trái cây họ cam quýt phổ biến cũng là một thành phần giải độc phổ biến và ức chế sự thèm ăn tự nhiên nổi bật trong 50 Nước giải độc tốt nhất cho việc đốt cháy chất béo và giảm cân!

  Cơm gà chiên vàng Thái

  Cơm dừa vàng Thái và công thức nấu cơm từ nhà bếp đầy tham vọng này có rất nhiều nguyên liệu và nhiều hương vị, nhưng một khẩu phần ăn ít hơn 400 calo! Kể từ khi công thức dựa chủ yếu vào đùi gà không xương, không xương và một loạt các loại rau, nó chứa đầy protein – 23 gram, chính xác – và ít calo.

  Gà nghệ

  Nếu bạn không thể quyết định xem bạn đang ở trong tâm trạng cho một cái gì đó ngọt ngào hay mặn, đi trước và cung cấp cho công thức này gà nghệ maple từ Ăn Bird Food một thử. Món ăn này không chỉ sẵn sàng trong 25 phút, mà còn giúp cơ thể bạn tăng cường sức đề kháng chống viêm nhờ vào củ nghệ ngon. Khi chúng ta đi vào mùa lạnh và cúm, hãy chắc chắn có công thức nhanh chóng và dễ dàng này.

  Gà Chili Mac

  Nếu bạn đang tìm kiếm một twist lành mạnh trên một bữa ăn cổ điển, điều này gà ớt khỏe mạnh từ Show Me The Yummy chỉ có thể làm các trick. Không thuyết phục một combo chili-mac có thể được khỏe mạnh và ngon? Hãy nhớ rằng công thức có thịt gà xay nạc, hai loại đậu giàu chất xơ, một số loại gia vị hương vị, và nhiều hơn nữa. Nó cũng đáng chú ý món ăn đơn giản này mất nửa giờ để chuẩn bị và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ một nồi.

  Món cánh gà xào tỏi mật ong

  Cánh gà là một ngày yêu thích của trò chơi, và những cánh gà tỏi mật ong đơn giản từ Savory Simple rất dễ làm cho bạn hầu như không cần phải nhìn ra khỏi TV. Chỉ với năm nguyên liệu, những đôi cánh này mất mười phút để chuẩn bị và sau đó dành một ít hơn một giờ trong lò trước khi chúng sẵn sàng để ăn.

  Tikka masala gà

  Một điều đáng ngạc nhiên khác là món gà tikka masala từ Pinch of Yum đã sẵn sàng trong 30 phút. Đó là cay và kem nhờ một số sữa chua đơn giản, mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sữa chua Hy Lạp thay vì nó chứa probiotic ruột thân thiện, chất béo lành mạnh, và protein xây dựng cơ bắp.

  Gà Ma-rốc với cà rốt Puree

  Nếu nguồn cấp dữ liệu Instagram của bạn có đầy đủ các hình ảnh từ Ma-rốc và bạn đang gặp phải một số FOMO nghiêm trọng, hãy thử làm món gà Moroccan này với cà rốt nghiền. Mặc dù nó sẽ không vận chuyển bạn đến các khu chợ ở Marrakech, công thức này từ Love & Olive Oil sử dụng hương vị thường được sử dụng trong nấu ăn Ma-rốc như cam và harissa, với nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau, vì vậy bạn biết nó sẽ không bị nhạt nhẽo và nhàm chán.

  Nuggets gà hạnh nhân

  Nếu bạn đang săn lùng những miếng cốm gà, hãy thử phiên bản almond-nạm này từ Gimme Some Oven. Thay vì sử dụng breadcrumbs, có rất ít dinh dưỡng, công thức này kêu gọi gà được tắm trong bột hạnh nhân tự chế có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ và canxi. Phần tốt nhất là, gà được nướng, không chiên, và bữa ăn bổ dưỡng này đã sẵn sàng chỉ trong 25 phút.

  Gà nướng lò Tandoori

  Lò nướng gà tandoori này từ Creme de la Crumb là chất lượng nhà hàng, nhưng có thể được làm trong nhà của bạn trong chưa đầy một giờ. Vì công thức thực sự phụ thuộc vào các loại gia vị hỗ trợ tiêu hóa như garam masala, paprika và cumin thay vì nước thịt dày, nó cũng rất lành mạnh và ít calo. Và bởi vì các món ăn là một twist trên một cổ điển Ấn Độ, nó về cơ bản một bữa tiệc hương vị cho miệng của bạn.

  Gà điều

  Nó không phải là một yêu cầu cho món gà của bạn để có hương vị táo bạo và màu sắc sống động, nhưng thực tế là công thức gà điều từ Cooking Classy có nghĩa là nó chỉ có thể trở thành bữa ăn yêu thích mới của bạn. Một phiên bản lành mạnh của món ăn Trung Quốc nổi tiếng, công thức gà điều này gọi cho cả ớt chuông và bông cải xanh và được làm tròn với nước sốt ngon mà bạn đang yêu.

  Gà nướng mật ong

  Hãy nghĩ về món gà nướng mè mật ong này từ những chiếc Green Moms đơn giản như một phiên bản bổ dưỡng cho gà của General Tso. Mặc dù mật ong chắc chắn ở bên đường, hạt mè thêm kết cấu và chất xơ vào món ăn, có thể giúp chống lại tác động của đường. Để tăng thêm chất xơ, hãy thử thêm một loại rau họ cải như bông cải xanh vào bữa ăn.

  Súp Ngon Gà cay

  Đối với một loại gia cầm và cam quýt ngon khác, hãy thử món gà cay và súp chanh này từ Running to Kitchen chúng tôi Mặc dù nó có vẻ hơi lạ, món ăn có hương vị được mô tả như là một sự kết hợp giữa mì gà và súp tortilla gà. Nó không chứa gluten, nhạt, ít calo và sẵn sàng ăn trong nửa giờ. Những gì có thể tốt hơn?

  Gà nướng Bát

  Một món ăn gia cầm paleo khác là bát gà nướng được cung cấp bởi In Sonnet’s Kitchen. Mặc dù không có gì độc đáo về công thức này, nó dễ dàng, linh hoạt và thích nghi với nhu cầu, sở thích và bất cứ thứ gì bạn có trong tay. Trong khi công thức của Sonnet gọi các bổ trợ như ớt chuông, cà chua, bắp cải và bơ, hãy tự do bỏ vào những loại rau phù hợp hơn với nhu cầu và khẩu vị của bạn.

  Gà xào bột mì Soba

  Đối với một bát đó là một chút khác biệt hơn, hãy thử sự đa dạng Chicken Stir Fry Soba Noodle lịch sự của Sweet Phi. Công thức đã sẵn sàng trong chưa đầy một giờ và sử dụng một loạt các loại rau giàu chất xơ như bông cải xanh và cà rốt. Trong thực tế, ngay cả mì soba kiều mạch có chứa ba gam chất xơ mỗi khẩu phần, có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ cảm thấy no sau khi gặm xuống cái này.

  Gà Capse

  Công thức gà Capse lấy cảm hứng từ Ý này từ Foodie Crush nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ vì món ăn này đã sẵn sàng trong chưa đầy 30 phút, không có nghĩa là nó có vị nhạt nhẽo. Nhờ có cả pesto lẫn men balsamic, loại gà có hương vị này rất đơn giản. Và bởi vì pho mát chứa đầy protein, canxi xây dựng xương, và nhiều hơn nữa, nó đã cắt giảm 20 chất béo lành mạnh để làm cho bạn mỏng!

  Đậu đen và gà Enchiladas với khoai lang nướng

  Nếu bạn đã có một món hankering cho món ăn Mexico nhưng không muốn đặt hàng, hãy thử những chiếc đậu đen và gà enchiladas với khoai lang nướng lịch sự của Fit Foodie Finds. Những gì đặt công thức này ngoài là nước sốt enchilada sao được thực hiện với một sự kết hợp của bột ớt, bột tỏi, thì là, thì là nước sốt nóng và muối. Nước sốt xào thịt gà và khoai lang giàu chất dinh dưỡng, đem lại cho họ một hương vị tuyệt vời. Phần tốt nhất là món ăn Mexico dễ dàng này đã sẵn sàng để ăn trong khoảng một giờ.

  Tất cả mọi thứ Bagel Chicken Wings

  Không thể quyết định xem bạn có muốn ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối không? Những cánh gà bagel từ Foxes Love Lemons là tốt nhất của cả hai thế giới. Sử dụng nước sốt cà chua truyền thống, giấm táo, đường nâu nhạt, sốt Worcestershire, mù tạt xay, bột ớt, và cayenne, công thức này cũng đòi hỏi một số gia vị bagel sẽ cho đôi cánh của bạn một chút khủng hoảng và một hương vị độc đáo. Mặc dù các món ăn chỉ mất hơn một giờ để thực hiện, hầu hết thời gian đó là dành cho việc nấu gà.

  Tỏi Parmesan gà và rau

  Đối với một lựa chọn chuẩn bị bữa ăn lành mạnh, món gà parmesan và rau củ tỏi từ Messy Apron của Chelsea hoàn toàn phù hợp với dự luật. Món ăn ngon này mất khoảng một giờ để nấu và có thể được chế biến chỉ bằng một cái chảo, có nghĩa là nhà bếp của bạn chắc chắn sẽ không lộn xộn vào cuối đêm. Một điều tuyệt vời khác về công thức này là nó dễ dàng thích ứng. Mặc dù phiên bản của Chelsea gọi cà rốt, khoai tây và bông cải xanh, bạn có thể dễ dàng thêm hoặc trừ các loại rau giàu dinh dưỡng khi bạn thấy phù hợp.

  gà Marsala

  Gà Marsala là một cổ điển Ý, và có một lý do nó được yêu quý trong nhiều năm – rượu vang! Như tên của công thức cho thấy, Marsala gà được làm bằng rượu vang Marsala khô, giúp cung cấp cho món ăn một hương vị khác biệt. Công thức này từ Inspired Taste là khá tiêu chuẩn, mặc dù nó sử dụng đùi gà không xương, không xương thay vì ức gà và thêm một ít hành tây ngọc trai và cà chua anh đào tươi. Những tinh chỉnh này là tùy chọn, nhưng đáng chú ý là việc ăn hành tây thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và ổn định lượng đường trong máu, ngoài việc hoạt động như một chất chống oxy hóa và chống viêm. Tương tự như vậy, cà chua là một nguồn tuyệt vời của các vitamin và khoáng chất khác nhau.

  thịt gà với nước sốt kem chua

  Xoắn lành mạnh này trên gà Stroganoff từ Well Plated là công thức hoàn hảo để ghi nhớ khi chúng ta đi vào những tháng lạnh hơn. Đó là cảm giác an ủi nhờ vào mì trứng mì và kem thống nhất, nhưng công thức này hoán đổi kem thực tế cho sữa chua Hy Lạp, là một trong 40 loại thực phẩm đốt cháy chất béo tốt nhất! Còn gì nữa? Các món ăn cũng gọi cho nấm mà cung cấp cho các stroganoff một phức tạp của hương vị, cho thấy bạn đã dành giờ làm cho nó mặc dù toàn bộ bữa ăn nấu trong một chảo duy nhất và đã sẵn sàng trong 25 phút phẳng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Nấu Ăn Nhanh Dành Cho Phụ Nữ Hiện Đại
 • Dễ Dàng Vào Bếp Cùng Hành Baro Nấu Món Gì Cho Ngon Ngọt Bữa Cơm
 • Bất Ngờ Đến Không Tưởng Với 5 Công Dụng Của Hành Baro Tốt Cho Sức Khỏe
 • Tuyệt Chiêu Nấu Ăn Nhanh Cho Người Bận Rộn Cùng Trimax
 • Giái Pháp Nấu Ăn Cực Nhanh Cho Người Bận Rộn
 • 20 Công Thức Nấu Ăn Sangria Hoàn Hảo Cho Mùa Hè

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Công Thức Salad Ngon Cho Mùa Hè
 • Dạy Trẻ Nấu Ăn Ngày Hè
 • Gợi Ý 18 Hộp Cơm Mang Đi Làm Vừa Ngon Lại Tiện
 • Nghệ Thuật Nấu Ăn Nhật Bản
 • Hsca: Trường Trung Học Nghệ Thuật Nấu Ăn
 • Trong tất cả các đồ uống có cồn, sangria có một trong những tiềm năng cao nhất để thực sự khỏe mạnh. Vì vậy, miễn là bạn không gian lận và làm sangria của bạn với 7-up, nước cam nặng đường, hoặc bất kỳ sản phẩm icky khác, công thức sangria của bạn có thể gió lên là một ly chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, nhờ thành phần bắt buộc của sangria. Tiền thưởng: Các loại thức ăn có cồn có lợi cho sức khỏe không có gì đáng ngạc nhiên! Một tiếng vo vo thường xuyên sẽ không làm hỏng cơ thể mùa hè mà bạn đã tát cả mùa đông trong phòng tập thể dục? Vâng làm ơn!)

  Mặc dù bạn có thể làm cả sangria trắng hoặc đỏ, “sangria” thực sự có nghĩa là “máu” bởi vì nó ban đầu được làm bằng rượu vang đỏ và có màu đỏ. Những ngày này, các biến thể là vô tận – và chúng tôi khá biết ơn vì điều đó. Từ dưa hấu lấp lánh và dưa chuột Sangria đến Pumpkin Pie, những công thức nấu ăn sangria chắc chắn sẽ làm hài lòng một đám đông trong khi vẫn giữ lượng calo của bạn trong kiểm tra, quá. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho điều đó! Và để ăn ngon hơn, hãy ăn những ý tưởng không được chấp nhận này, đừng bỏ lỡ 21 công thức nấu nướng mà không phải là bánh mì kẹp thịt.

  RASPBERRY MOSCATO SANGRIA

  Moscato có một đại diện khá ngọt, nhưng công thức này chỉ chứa 8 gram. Nếu đó là không đủ để bạn có được sippin, sangria này được thực hiện với quả mâm xôi, trong đó đóng gói một cú đấm dinh dưỡng tốt đẹp; ngoài việc có cal thấp và chứa đầy H2O, chúng chứa các chất chống oxy hóa mạnh và các đặc tính kháng viêm để chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào.

  Lấy công thức từ One Sweet Mess.

  MIMOSA SANGRIA

  Theo hai nghiên cứu của Nhật Bản, uống nước cam quýt làm giảm tỷ lệ ung thư gan của người tham gia. Nhiều khả năng là do mức carotenoids cao của cam, sắc tố cho màu quả, có chức năng như một chất chống oxy hóa mạnh. Nhận được một tiếng vang, trong khi chống lại các gốc tự do gây ung thư? Vâng làm ơn.

  Lấy công thức từ Pretty Plain Janes.

  STRAWBERRY POMEGRANATE SANGRIA

  Lựu là chứa ba loại polyphenol chống oxy hóa – bao gồm tannin, anthocyanin và axit ellagic – tất cả đều giúp chống lại và ngăn ngừa các tổn thương gốc tự do. Và kết hợp với dâu tây, họ ghép đôi cung cấp hơn một nửa hạn ngạch vitamin C hàng ngày, điều quan trọng cho làn da và sức khỏe miễn dịch.

  Lấy công thức từ Sally’s Baking Addiction.

  SANGRIA CUPCAKES

  Điều gì sẽ xảy ra khi bạn kết hợp hai thú vui tội lỗi nhất của cuộc đời? Bạn sẽ có được những chiếc bánh nướng có chứa cồn. Và trước khi bạn chú ý đến hồ sơ dinh dưỡng, hãy ghi nhớ “thưởng thức một lần trong một thời gian nào đó có hại cho sức khỏe của bạn thường rất tốt cho tâm hồn!” Ít nhất đó là những gì Dan Roberts, tác giả của mô hình thời trang tập luyện, Phương pháp X tuyên bố – và chúng tôi không thể đồng ý hơn. Cho dù đó là một bữa ăn gian lận thường xuyên hoặc một ly rượu vang Tây Ban Nha, cho phép bản thân tận hưởng những khoảnh khắc này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu dài hạn về cơ thể.

  Lấy công thức từ Blog đầu tiên.

  RAINBOW SANGRIA

  Lấy công thức từ Gimme Some Oven.

  CUCUMBER MELON SANGRIA

  Nếu bạn đang đấu tranh với cách để thoát khỏi đầy hơi, hai đội lên để làm cho thuốc giải độc hoàn hảo. Trong thực tế, nghiên cứu cho thấy dưa hấu mật ong có chứa một hợp chất gọi là Cucumis melo, một loại thuốc lợi tiểu giúp tuôn ra chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Và dưa chuột là 95% nước, giúp loại bỏ lượng natri và nước dư thừa. Nghe có vẻ phản trực giác, nhưng nước ở trong nước.

  Lấy công thức từ Garnish With Lemon.

  BLUEBERRY PEACH SANGRIA

  Bạn đã biết quả việt quất là siêu trái cây, nhưng khi nói đến giảm cân, đào chắc chắn sẽ giữ riêng của họ. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Texas A & M, chúng chứa các hợp chất phenolic làm thay đổi biểu hiện gen, ngăn ngừa béo phì, cholesterol cao, viêm và tiểu đường!

  Lấy công thức từ One Sweet Mess.

  SANGRIA SLUSHIES

  Cơn đau có cồn làm co thắt eo của bạn là giấc mơ ẩm ướt của người lớn. Và Đại học Michigan phát hiện ra rằng quả việt quất, công thức này chứa đầy, có thể giúp bạn đốt cháy chất béo bụng cứng đầu đó bằng cách bật các gen của bạn. Sau một thử nghiệm 90 ngày, những con chuột được cho ăn chế độ ăn giàu blueberry cho thấy mỡ bụng giảm đáng kể so với nhóm chứng. Tiền thưởng: Chế độ ăn ít chất béo làm tăng lợi ích sức khỏe của việc tiêu thụ quả mọng. Chuột cho ăn một chế độ ăn uống đáp ứng hai tiêu chí này có khối lượng chất béo tổng thể thấp hơn và khối lượng gan hơn so với nhóm chứng. Không có gì.

  HONEYCRISP APPLE SANGRIA

  Táo, giống như loại trong thủy tinh này, tự hào có chất chống oxy hóa mạnh mẽ quercetin, sợi thân thiện với ruột, chống lại cholesterol cao và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhưng chúng tôi thậm chí đã không đề cập đến phần tốt nhất: Họ cũng là một vũ khí giảm cân tuyệt vời. Một nghiên cứu của Đại học bang Penn phát hiện ra rằng ăn vặt với một bữa ăn trước có thể làm giảm 15% lượng calo tiêu thụ! Vì vậy, nhâm nhi theo cách của bạn để có sức khỏe tốt và mỏng hơn bạn.

  Lấy công thức từ Sally’s Baking Addiction.

  PEACH MANGO SANGRIA

  Lấy đội hình của bạn và phục vụ ‘này sangria nhiệt đới tươi mới! Xoài đóng gói một chất dinh dưỡng thực sự vì chúng giàu vitamin A, B6 và C.

  Lấy công thức từ Jennifer Meyering.

  TUYỆT VỜI APPLE CIDER SANGRIA

  Hãy chắc chắn rằng bạn có công thức rượu táo táo trên tay trước khi lá quay. Nó sủi bọt, lễ hội, lượng calo thấp và carb thấp, vì vậy nó sẽ không hoàn toàn làm hỏng mục tiêu cơ thể của bạn, miễn là bạn giới hạn mình với một hoặc hai ly!

  Lấy công thức từ Pizzazzerie.

  SẮC XANH TRẮNG

  Ngoài việc cung cấp một liều vitamin C, chanh bổ sung hương vị không có calo cho mọi thứ – và sangria này cũng không phải là ngoại lệ. Chưa kể, nó cũng tràn ngập dâu tây, đó cũng là bầu trời cao trong C (chỉ một quả mọng trung bình có 11% RDA của bạn), đầy đủ các chất chống oxy hóa và một trong những loại trái cây tốt nhất để giảm cân.

  Lấy công thức từ Hiệp ước nhà bếp.

  SUMMERTIME ROSE TEQUILA SANGRIA

  Hóa ra tequila làm cho chúng tôi đổ nhiều hơn quần áo của chúng tôi; nó làm cho chúng tôi giảm cân và chúng tôi có khoa học để chứng minh điều đó. Sau khi các nhà khoa học đưa ra một nhóm chuột agavins (đường tự nhiên được tìm thấy ở tequila), họ báo cáo rằng những con chuột có lượng đường trong máu thấp hơn và lâu hơn. Vì vậy, nếu bạn đang trên một quest để mương rằng chất béo bụng cứng đầu nhưng vẫn muốn hấp thu một chút, đây là một ly chúng ta của vino chúng ta có thể nhận được đằng sau.

  Lấy công thức từ Half Baked Harvest.

  HONEYDEW VÀ KIWI WHITE SANGRIA

  Các squat bloat thứ hai trong danh sách này cũng chứa dưa, hoạt động như một thuốc lợi tiểu và cung cấp các chất điện giải thiết yếu. Tuy nhiên, phiên bản này có kiwi, mà nghiên cứu cho thấy có thể loại bỏ cơ thể của bạn trong túi dạ dày khủng khiếp đó. Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Thái Bình Dương phát hiện rằng những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) đã ăn hai kiwi mỗi ngày trong bốn tuần có ít táo bón hơn và giảm triệu chứng IBS so với những người không mắc bệnh.

  Lấy công thức từ The Floating Kitchen.

  TRẮNG SANGRIA POPTAILS

  Lấy công thức từ Mùa hè bất tận.

  SPARKLING CUCUMBER WATERMELON SANGRIA

  Khá vui mừng, đặc biệt là khi một nghiên cứu phát hiện ra rằng phenol của rượu vang trắng có số lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với những chất có trong màu đỏ, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt hơn để giảm cân. Tạo thành một mẻ, ném nó vào một cái ướp lạnh và nhấp nó dưới một cái cây bóng râm. Wino? Kiểm tra 16 loại rượu này để giảm cân.

  Lấy công thức từ How Sweet Eats.

  TRẮNG SANGRIA SPARKLER

  Thực tế thú vị: Khi những người tham gia nghiên cứu đánh hơi bạc hà mỗi hai giờ, họ mất trung bình 5 pound. Từ quệt thắt lưng, nixing dị ứng trong chồi, và chiến đấu khó khăn bụng để cải thiện tập trung tinh thần, bạc hà mặc nhiều mũ sang một bên từ làm mới hơi thở của bạn. Và bạn có thể dễ dàng lén nó vào cơ thể của bạn mà không đi vào một chế độ ăn kẹo mía, như nói, với một ly sangria này! Hấp dẫn? Kiểm tra 10 điều đáng ngạc nhiên Mint này để cơ thể của bạn.

  Lấy công thức từ Damn Delicious.

  SANGRIA SWIRLED FROZEN MARGARITAS

  Lề này rất đẹp, nó gần như là một sự xấu hổ để slurp. Nhưng sau đó chúng tôi coi nó có tequila giảm béo, 122 cals, và chỉ 4, 9 gam đường. Insta-xứng đáng một thức uống yêu thích của fan hâm mộ sẽ không để lại cho bạn sưng húp? Chúng tôi sẽ lấy một!

  Lấy công thức từ Dessert For Two.

  CHRISTMAS SANGRIA

  Chúng tôi nhận thức đầy đủ Giáng sinh là một năm tháng tốt đẹp, nhưng nó không bao giờ thực sự quá sớm để suy nghĩ về những ngày lễ nổi tiếng nhất trong năm. Và với một hồ sơ dinh dưỡng như thế này, nó cũng không bao giờ là quá sớm để suy nghĩ về danh sách booze kỳ nghỉ đó.

  Lấy công thức từ Cake ‘n Knife.

  PUMPKIN PIE SANGRIA

  Di chuyển trên lớp vỏ – chúng tôi muốn nhấm nháp chiếc bánh bí ngô của chúng tôi (với rượu). Bí ngô PS quả bầu là một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên và chất béo, và chúng được nạp chất dinh dưỡng. Phần tốt nhất? Chỉ với khoảng $ 1, 99 cho mỗi lon, bạn có thể tận dụng đầy đủ các lợi ích sức khỏe của họ bất cứ lúc nào trong năm bạn muốn – như bây giờ. Để biết thêm các cách tiêu thụ siêu thực phẩm, hãy xem 20 Bí quyết Bí quyết lành mạnh này để giảm cân!

  Lấy công thức từ That’s So Michelle.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 9 Công Thức Nấu Ăn Cho Nhà Bếp Mát Mẻ Vào Mùa Hè Này
 • Hướng Dẫn 5 Cách Nấu Canh Giá Đỗ Ngon Mê Li
 • Cách Nấu Chè Đậu Xanh Thơm Ngon, Mát Nhất Cho Trẻ Trong Mùa Hè.
 • Cách Nấu Chè Đậu Đỏ Nước Cốt Dừa Giải Nhiệt Mùa Hè
 • Tham Khảo Các Nấu Chè Thái Cực Ngon Cho Mùa Hè
 • 20 Công Thức Nấu Các Món Xào Đơn Giản, Thơm Ngon

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngon Mê Ly Mực Xào Lá Lốt Với Cách Nấu Siêu Đơn Giản
 • 2 Cách Làm Mực Xào Chua Ngọt Ngon Chuẩn Vị
 • Cách Làm Mì Xào Ngon Và Đơn Giản Trong 10 Phút Cho Ngày Lười Biếng Tại Nhà
 • 2 Cách Làm Mì Xào Đậm Đà Hương Vị
 • Cách Nấu Mì Xào Giòn Ngon Như Ở Tiệm Bạn Nên Thử
 • Phunu News –

  – Thịt bò: 200 g

  – Ngồng tỏi: 200 g

  – Tỏi: 1 củ

  – Hành khô: 1 củ

  – Gia vị: dầu ăn, bột nêm, mì chính

  Thời gian chế biến: 30 phút

  Khẩu phần: 2 người

  Cách làm:

  Bước 1: Thịt bò rửa sạch, thái mỏng.

  Bước 2: Ngồng tỏi tước sơ vỏ, bẻ khúc rửa sạch.

  Sau đó trần qua nước sôi.

  Bước 3: Phi thơm hành, tỏi với dầu ăn.

  Bước 4: Cho thịt bò vào xào sơ, nêm gia vị vừa miệng (nên xào với lửa lớn) rồi cho thịt bò ra đĩa.

  Bước 5: Vẫn chảo đó cho ngồng tỏi vào xào.

  Bước 6: Cuối cùng cho thịt bò vào xào cùng ngồng tỏi. Nêm mì chính rồi cho thịt bò xào ngồng tỏi xào ra đĩa.

  1 bát nhỏ Dưa chua

  1 cái nõn đuôi

  1/2 quả cà chua

  Hành hoa

  Hat tiêu, hat nêm, nước mắm

  cách làm

  Nõn đuôi mua về rửa và bóp sạch với muối.luộc sơ rồi thái miếng vừa ăn

  Cho hành khô vao phi thơm.cho. Cà chua và dưa vao đảo đều.cho nõn đuôi vào xào

  Nêm nếm gia vi vừa ăn, rắc hành hoa va tiêu nóng lên đảo đều. Cho vài giọt mắm cho thơm trước khi trút ra đĩa

  6 phần ăn

  300 gram mực tươi

  1/2 quả dứa

  1 quả cà chua

  1/2 củ hành tây

  cần tây, hành lá

  Các bước :

  Mực tươi cắt miếng , ướp 1 thìa cafe bột nêm ,một thìa càef mắm.

  Rau gia vị sào lẫn mực tươi

  Cho mực tươi vào xào gần chín

  Cho dứa ,hành tây ,cà chua ,1/2 thìa caef bột canh, 1/2 càfe mi chính vào đảo 2phút

  Cho cần tây ,hành tươi,đảo 1 phút cho ra đĩa rắc thêm môt chút tiêu bột

  – Lòng gà: 2 bộ

  – Mướp hương: 2 quả

  – Hành hoa: 2 nhánh

  – Dầu ăn

  – Bột nêm, súp, mì chính

  Cách làm:

  – Mướp gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

  – Lòng gà sau khi làm sạch ướp gia vị với 1 thìa hạt nêm, hành băm nhỏ.

  – Phi thơm hành với chút xíu dầu ăn cho lòng gà vào xào chín. Sau đó xúc lòng gà ra đĩa.

  – Vẫn chảo đó thêm chút dầu ăn cho mướp hương vào xào nhanh tay, nêm chút xíu gia vị.

  – Cuối cùng cho lòng gà vào xào đảo đều, nêm gia vị vừa miệng.

  – Thêm chút hành hoa thái nhỏ và chút mì chính.

  Tắt bếp cho lòng gà xào mướp ra đĩa ăn cùng với cơm trắng.

  – 2 quả cà tím to

  – 150 gr thịt heo băm nhỏ, bạn có thể dùng thịt heo xay

  – Gia vị: 2 muỗng canh dầu hào; 1/2 muỗng cà phê tiêu; 1 muỗng cà phê dầu mè; 1 muỗng canh đường; 2 muỗng canh xì dầu; 1 muỗng canh tỏi băm

  – 1 nhánh hành lá thái nhỏ

  – 1muỗng cà phê bột năng hòa chung 2 muỗng canh nước lạnh

  – 300 ml nước lạnh hay nước xương gà.

  Thực hiện:

  Bước 1: Cà tím rửa sạch, thái miếng to. Bắc chảo dầu lên bếp, dầu nóng cho cà vào chiên nhanh khoảng 2 phút. Sau đó vớt cà ra tô.

  Bước 2: Nấu 1 nồi nước sôi, cho cà đã chiên vào luộc 3-4 phút.

  Sau đó vớt cà ra tô. (Cách này giúp miếng cà loại bỏ bớt dầu và săn bóng rất ngon).

  Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu, dầu nóng cho tỏi băm vào xào thơm.

  Bước 4: Tiếp đó cho thịt băm vào xào tơi.

  Bước 5: Cho hết gia vị vào xào cho thịt thấm. Kế đến cho nước vào nấu sôi, khi nước sôi cho chén nước bột năng vào khuấy đều. Cuối cùng cho cà tím vào đảo đều. Nấu thêm vài phút, nêm nếm lại vừa ăn là tắt bếp.

  Cho cà ra dĩa, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Món này dùng nóng với cơm rất tuyệt.

  Thịt ba chỉ: 300g

  Măng: 600g

  Dầu ăn: 100ml

  Hành tươi, hành khô

  Nước mắm, muối, mì chính

  Lưu ý, để cách làm măng xào thịt được ngon nhất thì bạn nên chọn mua loại thịt ba chỉ ngon, ít mỡ như vậy khi ăn sẽ không bị ngấy.

  Thực hiện cách làm măng xào thịt

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  – Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, thái miếng mỏng vừa ăn. Sau đó bạn đem số thịt đã thái ướp với chút nước mắm, hạt tiêu, mì chính. Bạn nên ướp trong khoảng thời gian từ 15 – 20 phút để cho thịt có thể ngấm gia vị.

  – Măng sau khi mua về bạn hãy rửa sạch lại với nước, chẻ thành những sợi dài, mỏng vừa ăn. Ngâm lại với nước trong vòng 30 phút, bóp lại sạch với muối giảm bớt vị hăng của măng, rửa lại với nước. Tiếp tục đem măng luộc chín mềm, vớt ra, để ráo nước.

  Trong măng có chứa độc tố, nếu chế biến không cẩn thận nó sẽ khiến người ăn bị ngộ độc. Chính vì vậy, để loại bỏ độc tố đó, bạn nên luộc lại măng một lần nữa trước khi thực hiện hướng dẫn làm măng xào thịt, việc làm này cũng làm giảm bớt vị đắng của măng. Sau đó vớt ra và để ráo nước.

  Bước 2: Thực hiện cách làm măng xào thịt

  Cho chảo lên bếp cùng một một chút dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho hành khô vào phi thơm sau đó cho thịt ba chỉ vào đảo cùng đến thịt săn lại. Nên xào với lửa to để thịt nhanh chín và mềm. Sau đó bạn hãy cho măng vào xào cùng. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

  Lưu ý: nếu khi xào măng bị khô bạn cho thêm chút nước dùng vào cách này vừa làm măng ngọt hơn , khi ăn măng sẽ mềm mà không bị khô.

  Khi măng chín bạn hãy cho hành lá vào đảo đều, nếu thích ăn cay thì bạn có thể cho thêm 1 vài lát ớt, đảo lại 1,2 lần sau đó tắt bếp và cho măng xào thịt ra đĩa, rắc thêm hạt tiêu cho thơm. Chỉ với một vài thao tác đơn giản là bạn đã hoàn thành cách làm măng xào thịt đơn giản tại nhà rồi.

  1/2 muỗng cà-phê tỏi băm

  1 muỗng cà-phê hành tím băm

  1/3 muỗng cà-phê ớt bột

  Nước nắm, muối, tiêu, đường

  Lựa lòng gà có trứng non, rửa sạch, cắt vừa ăn.

  Ướp lòng gà với hành, tỏi, nước mắm để thấm 15 phút.

  Phi thơm tỏi, ớt bột rồi cho lòng gà vào xào.

  Chế nước xâm xấp nấu lòng gà vừa chín tới, nêm lại cho vừa ăn.

  Lòng gà xào cay ăn với cơm và hành ngâm chua.

  – 500gram sườn lợn non.

  – 1/2 quả dứa (khoảng 300gram)

  – 1/2 quả ớt chuông xanh

  – 1/2 quả ớt chuông đỏ

  – Hành khô, tỏi khô, hành tươi

  – Nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, đường, dầu hào.

  Cách làm món sườn xào chua ngọt đưa cơm:

  Bước 1: Bạn sơ chế sườn bằng cách rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn. Đun 1 nồi nước sạch sôi, trần sườn khoảng 1 phút rồi múc sườn ra, rửa lại với nước sạch rồi để ráo. Ướp sườn với 1 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe đường, 1/3 muỗng cafe hạt tiêu, 1 củ hành băm trong 30 phút cho sườn thật ngấm.

  Bước 2: Dứa gọt vỏ, bỏ lõi, cắt hình tam giác. Rửa sạch ớt chuông, bỏ hạt rồi cắt quân cờ vừa ăn.

  Bước 3: Sau khi ướp sườn bạn đặt chảo lên bếp, cho ít dầu rồi đập dập 1 củ tỏi, phi thơm. Khi tỏi đã thơm thì đổ sườn vào xào săn với lửa vừa, đổ thêm ít nước nếu bạn sợ sườn cháy. Khi nước đã cạn thì cho 2 thìa dầu hào vào tiếp tục xào.

  Bước 4: Khi thấy sườn bắt đầu chín thì đổ dứa vào xào. Đợi khoảng 5 phút dứa bắt đầu tiết nước ngọt thì đổ ớt chuông và hành tươi vào đảo cho ớt chín thì tắt bếp.

  Khi ăn món sườn xào dứa bạn đổ sườn ra đĩa, rắc hạt tiêu lên trên

  – Thịt lợn ba chỉ: 300g

  – Dưa cải chua: 150g

  – Hành khô, tỏi

  – Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, muối

  Cách làm món thịt kho dưa chua

  Cách làm thịt lợn kho dưa: Ngâm dưa muối chua trong nước sạch khoảng 10 phút để dưa bớt mặn rồi vớt ra, vắt bớt nước.

  Cách làm thịt lợn kho dưa: Thịt lợn rửa sạch, thái miếng vừa ăn rồi ướp với hạt nêm, nước mắm, hành tỏi băm nhỏ. Ướp khoảng 15 phút cho thịt ngấm gia vị.

  Cho thịt đã ướp gia vị vào nồi xào qua với chút nước mắm cho thịt săn lại. Sau đó cho nước và một chút nước hàng vào nồi sao cho gần ngập mặt thịt, đun nhỏ lửa cho đến khi nước trong nồi cạn bớt thì cho dưa chua vào kho cùng.

  300 gram thịt ếch (đã làm sạch, chặt miếng vừa ăn, mình dùng đùi ếch)

  1 củ sả (thái khoanh mỏng)

  2 quả ớt tươi (bỏ hột, thái khoanh)

  2 củ hành khô (bóc vỏ, băm nhỏ)

  2-3 tép tỏi (bóc vỏ, băm nhỏ)

  1 mẩu gừng nhỏ

  Xì dầu (nước tương), dầu hào, xì dầu ngọt, gia vị, bột nêm, hạt tiêu

  1 ít lá húng quế

  cách nấu

  Đùi ếch ướp với chút gia vị, ½ số hành tỏi băm và tiêu. Để 30 phút.

  Đun nóng 1 thìa dầu ăn trong chảo. Cho lần lượt hành, tỏi và gừng vào chảo, phi thơm. Cho ếch vào. Để lửa to, xào sơ trong khoảng 2 phút.

  Cho xì dầu, dầu hào và xì dầu ngọt (hoặc đường) vào chảo. Đảo đều cho các thứ gia vị trộn đều với ếch trong chảo. Cho sả và ớt vào. Xào đến khi ếch chín.

  Món ếch xào thơm lừng đã xong rồi, mời các bạn cùng thưởng thức

  – Rau vừa ráo nước thì đem xào ngay chứ đừng để lâu.

  Xào bằng chảo gang

  – Nếu nhà hay ăn xào, tốt nhất bạn nên sắm một cái chảo gang to như trong các hàng quán hay làm, vì loại chảo này giữ nhiệt tốt, giúp rau xào xanh rất ngon mắt.

  Xào trên lửa lớn:

  – Vặn lửa lớn, cho chảo thật nóng rồi mới cho dầu ăn vào (cho vừa đủ, đừng ít quá). Tiếp đó cho tỏi băm vào phi , tỏi sẽ thơm rất nhanh. Sau đó bạn cho rau vào xào và nêm nếm gia vị thật nhanh tay rồi tắt bếp (hoặc nhắc chảo xuống). Rắc tiếp phần tỏi băm còn lại vào trộn lên.

  Xào từng ít một:

  – Một điều cần lưu ý nữa là món rau xào sẽ mất ngon (vì không chín đều) nếu bạn xào quá nhiều một lúc. Nghĩa là nếu phải chuẩn bị xào nhiều rau, bạn nên chia rau ra từng ít một (khoảng một hai đĩa) xào lần lượt.

  150g bún gạo

  1 miếng đậu phụ chiên

  Nửa củ cà rốt

  5 cây cải thìa

  3 cây nấm đùi gà

  Nửa miếng tàu hũ ki (váng đậu)

  Gia vị.

  Thực hiện công thức làm bún xào chay ngon :

  Bước 2 : Bún gạo bạn đem trụng qua nước sôi để cho mềm, sau đó bạn đem vớt ra để cho ráo nước, cho thêm 1 thìa dầu ăn vào đem trộn đều cho bún không dính vào nhau

  Bước 4 : Nấm đùi gà bạn đem thái miếng vừa ăn

  Bước 5 : Cà rốt bạn đem thái sợi

  Bước 6 : Bắc chảo lên bếp cho 2 thìa canh dầu ăn và bỏ 1 thìa cafe hành tím băm vào, khi mà hành tím dậy mùi thơm thì bạn đem cho cà rốt cùng với nấm đùi gà vào đem xào lên

  Bước 8 : Xào cho chín các nguyên liệu thì bạn cho thêm đậu phụ thái lát vào chảo

  Bước 10 : Tắt bếp và đem đổ bún gạo vào đem trộn đều lên. Nếu bún xào nhạt thì bạn có thể ăn với nước tương và cùng với vài lát ớt kèm theo

  – 2 gói mì ăn liền dùng để xào

  – 15ml xì dầu; 5ml xì dầu loại đậm màu; 5ml dầu hào; 2.5g đường; 2.5ml dầu mè; 1 ít hạt tiêu trắng; 30ml dầu hạt cải; 2 tép tỏi thái lát; ¼ chén ớt chuông đỏ thái nhỏ; 5 cái nấm hương tươi; thái lát; 1 củ cà rốt bào sợi; 1 bát bắp cải thái sợi nhỏ; 1 chén đậu Hà Lan, cắt chéo; 1 chén giá đỗ; 2 nhánh hành lá; 15 ml rượu nấu ăn

  Cách làm:

  Bước 1: Chần mì trong nồi nước sôi khoảng 45 giây. Dùng đũa khuấy thường xuyên để mì chín đều. Vớt mì ra và rửa sạch dưới vòi nước lạnh để mì không dính vào nhau.

  Bước 2: Kết hợp xì dầu, dầu hào, đường, dầu mè, hạt tiêu trong một bát và để sang một bên.

  Bước 3: Đun nóng chảo với lửa lớn, thêm dầu và tỏi vào xào, sau đó thêm ớt, nấm hương tươi, cà rốt, bắp cải, rồi xào tất cả trong một phút. Thêm rượu vào xào trong 15 giây.

  Bước 4: Sau đó thêm mì vào, đảo nhanh tay và tách mì ra để chúng không dính vào nhau. Đổ hỗn hợp xì dầu vào xào trong 20 giây. Thêm giá đỗ, đậu Hà Lan tươi, hành lá vào.

  500gram tép đất còn tươi ngon.

  2 muỗng canh đường cát trắng.

  Hành củ khô, tiêu bột, dầu ăn.

  300 g dừa khô nạo.

  Gia vị: Muối, nước mắm, bột ngọt…

  Cách làm tép rang nước cốt dừa ngon

  Bước 1: Tép mua về làm thật sạch rồi vớt ra rổ để khô nước, sau đó tiến hành ướp chúng với hành băm nhỏ, tiêu, đường, bột ngọt trong vòng khoảng 30 phút.

  Bước 2: Trong khi chờ đợi tép ngấm gia vị ta cho nửa chén nước ấm ấm vào dừa nạo, sau đó vắt lấy nước cốt để rang tép.

  Bước 3: Lấy 1 cái chảo cho 1 ít dầu ăn vào bắc lên bếp bật lửa phi hành khô, khi nào hành vàng thơm thì đổ tép vào xào cùng cho tới khi thấm đều gia vị. Khi thấy nước cạn thì chế nước cốt dừa vào rim chờ đến khi sệt lại, ta nêm thêm một chút nước mắm, đường sao cho vừa ăn.

  Bước 4: Dừa khô sẽ tạo thành một lớp áo bao bên ngoài và thấm sâu vào tận ruột gan từng con tép nhỏ. Món tép rang nước dừa này dùng nóng hay nguội cũng đều ngon

  Mách nhỏ: trong cách làm tép rang nước cốt dừa thì chúng ta nên dùng để rang ngon nhất là tép đất, vì con nhỏ, vỏ giòn. Nếu không có thì dùng tép bạc vỏ mỏng, mềm ngọt cũng ngon.

  Thịt bò philê mềm: 200g

  Khoai tây vàng: 300g

  Tương cà: 20g

  Rau cần tàu: 50g

  Cà chua: 1 trái

  Tỏi băm

  Muối, nước mắm, đường, tiêu, dầu ăn

  Hạt nêm

  Xốt Mayonnaise

  Thực Hiện:

  – Thịt bò philê cắt nhỏ, ướp với 1/2m hạt nêm , 1/2m đường, 1m tỏi băm, 1/4m tiêu và 2M xốt Mayonnaise.

  – Khoai tây cắt làm 6 múi, cho vào tô, rắc vào 1/4m muối, trộn đều, cho thêm 1m nước, bọc vải mùng bên ngoài tô, bỏ vào nồi hấp chín (hoặc cho khoai tây vào lò vi sóng).

  – Cà chua cắt làm 6 múi giống khoai tây. Rau cần tàu cắt khúc khoảng 4cm.

  – Lấy khoai tây khỏi nồi hấp (hoặc lò vi sóng). Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, áp chảo nhanh cho phần khoai tây có màu vàng nâu, cho khoai tây ra dĩa.

  – Cho một ít tỏi băm vào chảo, phi vàng; sau đó cho thịt bò vào, đảo đều; rồi cho tiếp cà chua và khoai tây vào, nêm thêm 3M nước, 1M tương cà, 1M xốt Mayonnaise, 1m nước mắm, và cho phần rau cần tàu vào cuối cùng. Tắt lửa.

  Xếp khoai tây và cà chua quanh dĩa, cho thịt bò vào giữa, trang trí thêm với vài nhánh ngò, dùng nóng.

  Mách nhỏ

  – Ướp thịt bò cùng xốt Mayonnaise sẽ giúp thịt bò mềm, thơm và có vị rất ngon.

  – Khoai tây được hấp chín trước khi xào sẽ giúp khoai tây thêm mềm và dẻo, món ăn thêm ngon hơn.

  Tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nấu Món Ốc Xào Chuối Xanh Ngon Tuyệt
 • 18+ Công Thức Nấu Món Xào Ngon Đơn Giản & Dễ Làm Tại Nhà
 • Cách Nấu Bún Sườn Chua Dọc Mùng Đơn Giản Nhưng Vẫn Ngon Chuẩn Vị
 • Cách Nấu Bún Sườn Chua Thanh Mát Cực Nhanh Gọn Chỉ Với 3 Bước
 • Cách Nấu Món Bún Sườn Và Hầm Nước Xương Ngon Đúng Tiêu Chuẩn
 • 20 Công Thức Chế Biến Rau Dành Cho Trẻ Lười Ăn

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Mẫu Thực Đơn Món Ăn Cho Bé 5 Tuổi Đầy Đủ Dinh Dưỡng Nhất
 • 5 Món Ăn Ngon Được Chế Biến Từ Mực Lá Tươi
 • 7 Cách Chế Biến Món Ngon Từ Mực Tươi Ăn Mãi Không Chán
 • Những Món Ăn Ngon Chế Biến Từ Thịt Vịt
 • Vì Sao Doanh Nghiệp Việt Làm Ăn Chộp Giật?
 • *Lưu ý

  • 1 cup = 16 muỗng canh = 48 muỗng cà phê
  • ½ cup = 8 muỗng canh = 24 muỗng cà phê
  • 2/3 cup = 11 muỗng canh = 32 muỗng cà phê
  • ¾ cup = 12 muỗng canh = 36 muỗng cà phê
  • 1/3 cup = 5 muỗng canh = 16 muỗng cà phê
  • ¼ cup = 4 muỗng canh = 12 muỗng cà phê
  • Trẻ ăn dặm chỉ huy cần được chế biến với kích thước thực phẩm phù hợp.
  • Không dùng muối cho trẻ dưới 1 tuổi.
  • Điều chỉnh gia vị phù hợp tùy theo độ tuổi của trẻ.
  • Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

  1. Salad “ruy băng” dưa chuột

  1.1 Nguyên liệu

  Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn từ dưa chuột (dưa leo) có tên khá dễ thương này như sau:

  • 1 quả dưa chuột cỡ vừa
  • 2 muỗng canh giấm gạo
  • 1 muỗng canh dầu canola
  • ½ muỗng cà phê dầu mè
  • ½ muỗng cà phê mật ong (chỉ dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên)
  • Một chút muối và hạt tiêu

  1.2 Cách làm

  Cách làm món ăn rất đơn giản: bạn cắt bỏ hai đầu sau đó cắt đôi quả và bào thành dải dài như ruy băng. Sau đó bạn cho các nguyên liệu trên vào trộn đều và rắc lên một chút mè rang. Chuẩn bị món ăn này cho con hết khoảng 12-15 phút.

  2. Bông cải xanh vui vẻ

  2.1 Nguyên liệu

  2.2 Cách làm

  Bạn hấp bông cải xanh trong 5 phút sau đó trộn đều với các nguyên liệu còn lại. Để làm cho món ăn hấp dẫn hơn, bạn hãy cắt cam thành lát mỏng và xếp theo hình bông hoa, sau đó cho bông cải xanh đã trộn gia vị lên trên. Thời gian chế biến món này khoảng 15 phút.

  3. Đậu bạc hà

  3.1 Nguyên liệu

  3.2 Cách làm

  Bạn hãy xào đậu hà lan với dầu oliu trên lửa vừa, sau đó múc đậu ra và trộn vào các nguyên liệu còn lại. Món ăn này thật đơn giản và không mất nhiều thời gian để chế biến. Đồng thời mùi vị mới lạ với hương bạc hà sẽ kích thích sự tò mò của trẻ.

  4. Súp ớt chuông đỏ nướng

  4.1 Nguyên liệu

  • 350 g (~12 ounce) ớt chuông đỏ
  • 1 tép tỏi
  • 1 chén nước dùng gà ít muối
  • 3 muỗng canh cà chua
  • 1 muỗng canh húng quế tươi
  • Một ít mật ong
  • Một chút muối và hạt tiêu

  4.2 Cách làm

  Bạn hãy nướng ớt chuông đỏ rồi nghiền nhuyễn với tép tỏi. Bạn cho vào lượng ớt đã nghiền nước dùng gà, cà chua và đun trên lửa vừa khoảng 5 phút. Sau đó khuấy thêm vào hỗn hợp súp những nguyên liệu còn lại. Bạn có thể cho trẻ dùng món súp này kèm với bánh mì sanwich vào bữa trưa hay tối đều được.

  5. Cà rốt cắt khúc chiên – chinh phục trẻ lười ăn ở độ tuổi từ 12 tháng trở lên

  5.1 Nguyên liệu

  5.2 Cách làm

  Bạn hãy cắt cà rốt thành que rộng khoảng 3cm (1/2 inch) bằng dao cắt lượn sóng rồi ướp với dầu ô liu, húng tây và muối. Cho cà rốt vào chảo lót giấy dầu và nướng ở 200oC (400oF) trong 15-20 phút hoặc cho đến khi mềm là được. Bạn có thể dùng món này thay thế cho khoai tây chiên để đổi khẩu vị cho trẻ. Cà rốt làm theo cách này có thể dùng cho trẻ từ 12 tháng trở lên.

  6. Bánh rau mini cho trẻ biếng ăn từ 12 tháng trở lên

  6.1 Nguyên liệu

  Nửa gói bột hỗn hợp ngô-muffin (khoảng 240 g – 8 ounce)

  6.2 Cách làm

  Bạn trộn bột với lòng trắng trứng và nước. Sau đó cho thêm vào bí ngòi, củ cải đường và trộn đều. Cho dầu canola vào chảo, đun nóng và dùng muôi nhỏ múc bột cho vào chảo chiên vàng hai mặt (mỗi mặt bánh khoảng 1-2 phút).

  Bạn có thể gấp đôi nguyên liệu lên và giữ lạnh 1 nửa hỗn hợp bột cho lần chế biến sau. Bánh dùng được cho trẻ tử 12 tháng tuổi trở lên.

  7. Rau củ nướng kiểu Medley

  7.1 Nguyên liệu

  7.2 Cách làm

  Bạn trộn khoai tây, bí đỏ với nước xốt giấm thơm, dầu ô liu và nướng trần (không bọc) ở 220oC (425oF) trong vòng 15 phút. Sau đó bạn thêm vào ớt chuông cắt nhỏ và nướng thêm 10 phút nữa hoặc cho tới khi mềm. Để tăng hương vị và làm món ăn hấp dẫn hơn, bạn có thể trang trí với 1 muỗng canh húng tây tươi.

  8. Khoai lang nghiền với củ cải vàng

  8.1 Nguyên liệu

  8.2 Cách làm

  Bạn cắt khoai lang và củ cải vàng thành miếng khoảng 3 cm rồi nấu với một chút muối khoảng 15-20 phút cho mềm, sau đó vớt ra cho ráo nước. Cho khoai và củ cải đã ráo vào nghiền chung với nước táo, một chút muối và hạt tiêu cho tới khi gần mịn là cho trẻ dùng được.

  9. Ngô kiểu lễ hội

  9.1 Nguyên liệu

  Món ăn có tên vui nhộn này gồm các nguyên liệu sau:

  • ¾ tách ớt chuông xanh cắt nhỏ
  • ¾ tách ớt chuông đỏ cắt nhỏ
  • 1 muỗng canh dầu hạt cải
  • ½ hoặc 1 tách ngô đông lạnh
  • ½ muỗng cà phê bột ớt
  • ¼ muỗng cà phê muối
  • 1 muỗng canh rau mùi

  9.2 Cách làm

  Bạn xào ớt chuông xanh và đỏ với dầu hạt cải trên lửa vừa trong 3 phút. Sau đó thêm ngô đông lạnh và nấu thêm 2 phút nữa. Bạn nêm vào hỗn hợp trên bột ớt, muối và rau mùi là món ăn đã hoàn thành. Món ăn này sẵn sàng trong vòng 15 phút.

  10. Súp bí đỏ bơ đậu phộng

  10.1 Nguyên liệu

  • ¼ tách hành tây cắt nhỏ
  • 1 muỗng canh dầu oliu
  • 450 g(~15 ounce) bí đỏ nghiền đóng hộp
  • 2 chén nước dùng gà ít muối
  • 1 chén nước
  • ¼ chén bơ đậu phộng
  • ¼ muỗng cà phê bột cà ri
  • ¼ muỗng cà phê muối

  10.2 Cách làm

  Bạn xào hành tây với dầu ô liu trên lửa vừa trong 4 phút hoặc cho tới khi hành mềm. Sau đó cho vào các nguyên liệu còn lại và khuấy đều hỗn hợp cho mịn. Khi múc ra chén, bạn có thể cho thêm một ít sữa chua thường lên mặt để trang trí cũng như tăng hương vị cho món súp.

  11. Măng tây tẩm bột

  11.1 guyên liệu

  11.2 Cách làm

  Bạn nhặt lấy phần non của măng tây rồi nhúng vào bột mì đa dụng, sau đó là một lớp trứng đánh bông và cuối cùng là lớp vụn bánh mì. Ướp măng tây với một muỗng canh dầu ô liu và nướng 1 lớp ở 230oC (450oF) trong 10 phút hoặc cho đến khi vàng.

  Bạn có thể cho trẻ chấm kèm măng tây với mật ong-mù tạt để tăng hương vị.

  12. Đậu que sốt Teriyaki

  12.1 Nguyên liệu

  12.2 Cách làm

  Bạn nấu đậu que theo chỉ dẫn trên bao bì rồi để ráo nước. Sau đó trộn đậu que với hẹ băm, sốt Teriyaki và hạnh nhân là có thể cho trẻ dùng được rồi.

  13. Salad bươm bướm

  13.1 Nguyên liệu

  13.2 Cách làm

  14. Cà rốt phủ mật ong

  14.1 Nguyên liệu

  14.2 Cách làm

  Bạn gọt vỏ cà rốt và luộc với 1 ít muối trong khoảng 5 phút rồi để ráo. Đun chảy bơ trên lửa vừa và cho vào mật ong, bột gừng khuấy đều hỗn hợp trong khoảng 1 phút sau đó rưới lên cà rốt và trộn rau mùi tây vào.

  15. Spaghetti bí phô mai

  15.1 Nguyên liệu

  • ½ quả bí mì sợi
  • 1 chén nước sốt mì ống
  • 3 muỗng canh phô mai Parmesan bào sợi

  15.2 Cách làm

  Bạn cắt đôi dọc quả bí và đặt vào khay nướng (úp xuống) với 2 muỗng canh nước rồi bọc lại bằng giấy nướng. Cho bí vào lò vi sóng 10-12 phút hoặc cho đến khi mềm. Để bí nguội một chút rồi nạo lớp sợi ra. Khi dùng bạn trộn sợi bí với nước sốt mì ống và rắc phô mai lên trên.

  16. Bông cải trắng “bắp rang”

  16.1 Nguyên liệu

  16.2 Cách làm

  17. Mầm cải Brussels với thịt muối

  17.1 Nguyên liệu cần chuẩn bị

  17.2 Cách làm

  18. Cà ri bí dâu

  18.1 Nguyên liệu

  18.2 Cách làm

  Đặt bí vào một chiếc đĩa, bọc lại và nướng ở 90oC (375oF) với 1 muỗng canh nước trong vòng 30 phút. Trong khi đó, trộn mơ, cà ri, muối và hạt tiêu sau đó rưới hỗn hợp này lên bí và nướng thêm 10 nữa (không bọc) hoặc cho đến khi mềm.

  19. Đậu nành lông vị cam

  19.1 Nguyên liệu

  19.2 Cách làm

  Bạn luộc đầu nành theo hướng dẫn trên bao bì rồi tách lấy hạt và để ráo. Sau đó cho dầu ô liu, vỏ cam, thì là và muối vào trộn đều, để vài phút cho ngấm là có thể cho trẻ dùng được.

  20. Nấm nhồi kiểu Hy Lạp

  20.1 Nguyên liệu

  • 12 mũ nấm
  • ½ chén nấm cắt nhỏ
  • Tỏi băm
  • Dầu ô liu
  • ¼ chén vụn bánh mì
  • 1 quả cà chua Roma cắt nhỏ
  • ¼ chén phô mai feta bào nhỏ

  20.2 Cách làm

  Bạn nướng nấm ở 218oC (425oF) trong 5 phút (bạn đặt mặt nhẵn của nấm hướng lên trên). Trong khi đó, bạn xào nấm xắt nhỏ với dầu ô liu và tỏi băm trên lửa vừa tới khi mềm thì múc ra, trộn các nguyên liệu còn lại (vụn bánh mì, cà chua, phô mai) rồi nhồi vào mũ nấm và nướng thêm 8-10 phút nữa. Chắc chắn đây sẽ là món ăn cực kỳ hấp dẫn đối với trẻ đấy.

  Qua 20 công thức tuyệt vời trên, bạn cũng có thể thấy, chắc hẳn bắt kỳ trẻ lười ăn nào cũng có thể bị hấp dẫn một cách dễ dàng. Các món ăn này đều khá đơn giản, dễ thực hiện và đặc biệt thời gian hoàn thành cực kỳ ngắn. Hy vọng bạn có thể áp dụng và dùng những món rau “thân thiện” này để giúp trẻ cải thiện thói quen ăn uống hàng ngày của mình.

  Theo Parents Lily Nguyễn lược dịch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chế Biến Món Ăn Lợi Sữa Từ Chân Giò Heo
 • Ba Cách Chế Biến Món Ăn Từ Chân Giò Heo Ngon Và Bổ Dưỡng
 • Tổng Hợp Các Món Ngon Chế Biến Từ Thịt Heo Cho Bé 2 Tuổi Ăn Dặm
 • Cách Chế Biến Và Trang Trí Món Ngon Cho Bé 3 Tuổi Biếng Ăn Tăng Cân Vèo Vèo
 • Thực Đơn Món Ngon Cho Bé 4 Tuổi Ngon Miệng, Giàu Dinh Dưỡng
 • Học Nấu Món Ăn Trung Hoa Qua Bộ Công Thức Nấu 20 Món Ăn Nổi Tiếng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Dạy Nấu Ăn Món Hàn Quốc Ở Hà Nội
 • Dạy Nấu Ăn Hàn Quốc, Uy Tín Chất Lượng Hoàn 100% Học Phí Nếu Không Ưng Ý. Lh: 0948 40 47 68
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bếp Nấu Ăn Bằng Điện An Toàn, Tiết Kiệm
 • Nấu Ăn Bằng Bếp Điện Từ Có Gì Đặc Biệt
 • Lựa Chọn Bếp Điện Nấu Ăn Tiện Lợi, An Toàn
 • Với vài từ khóa là bạn dễ dàng tìm kiếm được những bài viết hướng dẫn, những video về cách làm món ăn Trung Hoa. Tuy nhiên, bạn có biết những món ăn nào nổi tiếng nhất Trung Hoa và cách làm như thế nào, trong khóa học Bí quyết công thức 20 món ăn nổi tiếng của Trung Hoa hướng dẫn cho bạn cách làm những món ăn nổi tiếng.

  Có thể nói hầu hết các quốc gia trên thế giới điều hiện diện của những nhà hàng Trung Hoa và ngay tại Việt Nam cũng vậy, cũng có rất nhiều người muốn học nấu các món Trung Hoa. Tuy nhiên, ngoài những quyển sách thì có rất ít những khóa học online dạy cách nấu món Trung Hoa bằng tiếng Việt, đây là một khóa học online với học phí hợp lý và có thể học được nhiều lần mà bạn có thể đăng ký học.

  Bạn sẽ được gì sau khi hoàn thành khóa học.

  – Trước hết là bạn sẽ có được những công thức chuẩn, đúng vị của các món Hoa do chính đầu bếp người Hoa dạy.

  – Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có được những kiến thức nấu ăn cũng như hiểu biết sâu về ẩm thực của tỉnh Tức Xuyên, Trung Quốc.

  – Không chỉ là biết các công thức và làm đúng vị các món Trung Hoa mà học viên còn biết được tác dụng của từng loại sốt và cách để phối hợp những nguyên liệu với nhau do chính đầu bếp người Hoa hướng dẫn.

  – Một điều rất đặc biệt sau khi hoàn thành khóa học này là bạn có thể tự mình phát triển một mô hình kinh doanh với những món ăn được yêu thích. Bạn có thể tổ tài nấu những món ăn Hoa cho gia đình và bạn bè.

  – Khóa học sẽ vô cùng thích hợp với những bạn đang có định hướng phát triển nghề đầu bếp, đặc biệt là chuyện về những món Hoa.

  – Ngoài ra, những bạn yêu thích món Hoa và muốn tự mình thực hiện làm những món ăn này.

  – Bạn cũng đang muốn mở một quán ăn chuyên về các món Hoa cũng sẽ rất thích hợp khi tham gia khóa học.

  Mức học phí cũng không quá cao và có thể học được nhiều lần sẽ rất phù hợp để bạn có thể lựa chọn trong bộ sưu tập cách làm món ăn của bạn.

  Nội dung khóa học Bí quyết công thức 20 món ăn Trung hoa.

  Nếu bạn còn đang băng khoăn liệu rằng khóa học này có phù hợp với mình không, liệu mình có thực hành theo hướng dẫn của khóa học hay không hoặc giảng viên hướng dẫn có dễ hiểu không? Bạn có thể học thử bài Hướng dẫn cách làm món chân gà sót tỏi trước khi quyết định tham gia khóa học.

  Phần 1: Hướng dẫn cách làm các món nộm và salad, giới thiệu các loại sốt và cách làm salad Tứ Xuyên, món gà lạnh sốt và các món đồ nguội, salad rau diếp thịt băm, phù trúc sốt cay, đậu phụ sốt trứng bắc thảo và món nộm tai.

  Phần 2: Các món táu như món phá lấu Trung Hoa, món vịt cay Hồ Nam, Tứ Xuyên.

  Phần 3: Các món bánh gồm bánh bao Thượng Hải, bánh bao và sủi cảo áp chảo, cách phân biệt bánh bao sủi cảo áp chảo, bánh bao Hàng Châu và bánh kẹp thị Rou Bing.

  Phần 4: Các món nướng gồm món lẩu xiêng malatang, xiên chiên leshan, đậu phụ nướng tie pan Tứ Xuyên và mực nướng sốt.

  Phần 5: Những món về mì như mì kéo sợi lan châu, mình thịt bò hoài nam và món bún tiết vịt Bắc Kinh.

  Phần 6: Các món om, cá nướng wushan, tôm nấu 4 món và món ốc kho Sơn Đông.

  Giảng viên của khóa học này là ai?

  Y Lợi Ẩn được biết đến là một trong những đầu bếp chuyên nghiệp từ những năm 1989 đến nay và đã có hơn 20 năm trong nghề bếp chuyên về các món ẩm thực mang hương vị Tứ Xuyên và đã có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường ẩm thực.

  Ông đã kết hợp với đầu bếp Vi Bảo Sơn thực hiện những khóa học về các món ăn nổi tiếng của Trung Hoa mang đến những kiến thức và những hiểu biết sâu sắc về ẩm thực Trung Hoa cho những đầu bếp trẻ tại Việt Nam giúp cho họ có những kiến thức và tiếp thu những bí quyết để có thể áp dụng vào trong công việc và sự nghiệp của riêng mình.

  Khóa học cũng được nhiều học viên đánh giá khá dễ học, như cách làm món mực nướng hoặc hướng dẫn làm 5 món cá nướng wushan và bánh. Giảng viên hướng dẫn khá chi tiết, cụ thể, thời gian nấu và cách bảo quản cũng được hướng dẫn rất chi tiết.

  Có thể bạn muốn xem: 5 khóa học nấu ăn để mở quán ăn vặt nên xem qua

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Học Nhật Bản Ngành Nấu Ăn
 • Dạy Học Nấu Ăn Món Hoa
 • Dạy Học Nấu Món Hoa
 • Học Nấu Ăn Món Trung Hoa Truyền Thống & Hiện Đại
 • 10 Show Ẩm Thực Hấp Dẫn Trên Netflix
 • Mua Vách Ngăn Bàn Làm Việc Cho Văn Phòng 20M2

  --- Bài mới hơn ---

 • Mua Vách Ngăn Bàn Làm Việc Cho Văn Phòng Diện Tích 75M2
 • Hàu Biển Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Bổ Dưỡng Nhất?
 • Ruột Hàu Sữa Làm Món Gì Ngon 04/2021
 • Hàu Hương Làm Món Gì Ngon 04/2021
 • Cồi Hàu Điếu Làm Món Gì? Điểm Qua Những Món Ăn Ngon Tuyệt Hảo
 • Cập nhật vào 28/05

  Tùy không gian văn phòng diện tích 20m2 mà các doanh nghiệp có thể mua vách ngăn bàn làm việc chất liệu kính, gỗ, gỗ – kính phù hợp.

  Vách ngăn gỗ – kính DK-NM022

  Vách ngăn gỗ kính Đức Khang DK-NM022 là sự kết hợp hài hòa của ba chất liệu nhôm và kính và gỗ mang đến cho không gian vẻ đẹp thông thoáng, sang trọng và hiện đại. Vách ngăn văn phòng DK-NM022 với thiết kế lửng chia không gian làm việc thành các ô độc lập.

  Gỗ chiếm phần lớn diện tích vách ngăn DK-NM022, nó tạo thành khung và phần vách bên dưới sát đất bao xung quanh chỗ ngồi. Loại gỗ được sử dụng là gỗ công nghiệp MFC cao cấp, trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển. Đồng thời giá thành thấp, giúp tiết kiệm chi phí khi thi công văn phòng diện tích lớn.

  Các thanh gỗ chắc chắn tạo thành phần khung gỗ vững chắc. Bên ngoài gỗ phủ melamine, đây là bề mặt gỗ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho các đồ vật nội thất văn phòng. Lớp melamine chống cháy, chống thấm nước, chống mối mọt, cong vênh và chống trầy xước cho toàn bộ khung gỗ của vách ngăn DK-NM022. Ngoài ra, nó có màu vân gỗ đẹp mắt, dễ dàng phối hợp với các đồ nội thất văn phòng khác.

  Phần trên vách ngăn là kính cường lực trong suốt để mọi người vẫn nhìn thấy nhau. Lớp kính này cố định chắc chắn, các khung gỗ trông giống như các ô cửa kính văn phòng.

  Vách ngăn gỗ DK-NM019

  Vách ngăn văn phòng Đức Khang DK-NM019 là kiểu vách lửng có tác dụng phân chia không gian làm việc thành nhiều ô, tạo môi trường làm việc độc lập. Thân vách nhẹ, hệ thống khung vách được làm hoàn toàn từ gỗ, dễ vận chuyển, tháo lắp.

  Chất liệu gỗ sử dụng thiết kế vách ngăn DK-NM019 là gỗ công nghiệp cao cấp có độ dày vừa phải. Gỗ cứng, không dễ dàng biến dạng dưới các tác dụng của môi trường hay thời tiết nên vách ngăn gỗ cố định, chắc chắn, bền với thời gian.

  Bên trên bề mặt gỗ phủ Vinyl Hàn Quốc bảo vệ mặt gỗ bên trong, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Lớp phủ này phẳng, mịn, có thể cảm nhận ngay khi chạm vào bề mặt vách ngăn DK-NM019. Lớp phủ Vinyl chống cháy, chống thấm nước, chống cong vênh, mối nên giúp vách ngăn gỗ bền với thời gian. Ngoài ra, chất liệu Vinyl màu sắc đa dạng, có nhiều lựa chọn cho khách hàng để phù hợp với thiết kế văn phòng và các đồ nội thất khác xung quanh.

  Vì là vách ngăn gỗ nên không thể nhìn xuyên qua, có độ cách âm nhất định nên tạo độ riêng tư cho người ngồi làm việc. Mọi người không bị phân tâm bởi các sự việc diễn ra xung quanh mà tập trung hơn vào công việc đang làm.

  So với gỗ tự nhiên thì gỗ công nghiệp trọng lượng nhẹ hơn, dễ vận chuyển hơn. Đồng thời, giá thành gỗ công nghiệp cũng thấp hơn, sẽ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp khi muốn sử dụng nhiều vách ngăn DK-NM019 trong văn phòng.

  Vách ngăn kính trên bàn làm việc VNK11

  Vách ngăn VNK11 là kiểu vách ngăn lửng đặt trên mặt bàn làm việc, thiết kế hiện đại, trẻ trung, phù hợp với các cụm bàn làm việc, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

  Thiết kế vách ngăn VNK11 không phải hình chữ nhật vuông góc cạnh giống nhiều kiểu vách ngăn lửng quen thuộc khác, hai bên cạnh hơi vát chéo vào trong tạo hình thang cân. Bề mặt vách ngăn nhẵn mịn, không có hình trang trí.

  Người dùng có thể lựa chọn chất liệu kính hoặc gỗ, mỗi loại có ưu điểm riêng. Kính cường lực dày, tạo cảm giác hiện đại, dễ lau, chịu nhiệt tốt, khi vỡ tạo các mảnh vụn nhỏ không sắc cảnh nên không gây nguy hiểm cho người dùng. Chất liệu gỗ nhẹ hơn kính, chống ẩm mốc tốt, giá thành rẻ hơn.

  Khi kết hợp với cụm bàn làm việc, người dùng nên lưu ý chọn loại có kích thước ngắn hơn chiều dài bàn làm việc để tạo khoảng không nhỏ hai bên, không ngăn kín. Như vậy, vừa tạo cảm giác văn phòng thoáng rộng hơn, vừa giúp thiết kế đẹp mắt hơn.

  Vách ngăn VNK11 có nhiều màu sắc lựa chọn, người dùng có thể chọn màu theo ý muốn sao cho phù hợp với màu bàn và màu tường, màu sàn văn phòng, tạo tính đồng bộ trong thiết kế.

  Các mẫu vách ngăn bàn làm việc trên thiết kế đơn giản mà thanh lịch, giúp phân chia không gian làm việc được chuyên nghiệp và đẳng cấp. Các mẫu vách ngăn này được sản xuất và phân phối bởi Nội thất Đức Khang. Nếu có nhu cầu mua vách ngăn bàn làm việc, quý khách vui lòng liên hệ về:

  Công ty Cổ phần Nội thất Đức Khang

  Địa chỉ: Số 46, Đường Linh Đàm, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

  Hotline: 0915 256 266 – 0967 276 668 – 0981 503 868

  Website: noithatduckhang.com.vn

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Vách Ngăn Bàn Làm Việc Cho Văn Phòng Công Ty Kiến Trúc
 • Mua Tấm Ngăn Bàn Làm Việc Bằng Kính Cho Nhân Viên Luật
 • Làm Món Lườn Ngan Áp Chảo Siêu Ngon
 • Các Món Ngon Dễ Làm Chế Biến Từ Thịt Ngan
 • Con Ngán Là Con Gì? Con Ngán Làm Món Gì Ngon?
 • Món Ngon Từ Thịt Lợn: 20+ Công Thức Nấu Thịt Heo Ngon

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Món Ăn Từ Ức Gà Tránh Nhàm Chán Cho Gymer
 • 21 Công Thức Nấu Ức Gà Ngon Ăn Hoài Không Chán
 • 9 Cách Chế Biến Ức Gà Cho Người Tập Gym
 • Món Ức Gà Cách Nấu Món Ức Gà, Nhanh Chóng Và Dễ Dàng Từng Bước Công Thức Nấu Ăn Với Hình Ảnh
 • Ướp Với Ức Gà: Công Thức Nấu Ăn Cho Mọi Sở Thích
 • Thịt kho là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Để món thịt kho không bị ngấy nhiều người đã đem kết hợp nó với những nguyên liệu khác nhau như: trứng, củ cải, dứa,…

  Thịt kho tàu không lạ lẫm gì với nhiều người Việt. Nhất là những người sống từ miền nam trung bộ trở vào trong. Ngày nào người ta cũng có thể làm món này để ăn nhưng khi Tết đến, họ vẫn làm, vì nó là một món ăn truyền thống của tất cả người dân.

  Thịt kho tàu có thể được ăn với nhiều món, cơm trắng, dưa kiệu, dưa giá nhưng có lẽ phổ biến nhất là ăn kèm với dưa cải chua. Vị mặn, vị ngọt, vị bùi béo của thịt kho tàu kết hợp với vị chua xen lẫn cay cay của dưa cải muối xối, tạo nên hương vị quyến rũ đến bất ngờ.

  Món thịt lợn kho củ cải trắng là một trong các món ngon từ thịt lợn ăn thường ngày của nhiều gia đình Việt. Để chống ngán cho món thịt kho, củ cải trắng đã được thêm vào.

  Đây chính là điểm nhấn hấp dẫn cho món ăn, củ cải được kho cùng thịt nên thấm gia vị đậm đà; bên ngoài phủ màu nâu vàng đẹp mắt nhưng bên trong vẫn giữ một màu trong suốt.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Thịt kho mắm ruốc sả là món ngon rất được ưa chuộng bởi hương vị đặc trưng của mắm ruốc và hương thơm của sả. Vị béo ngậy của thịt ba chỉ, vị thơm của mắm ruốc hòa quyện vào nhau khiến món thịt lợn kho ruốc sả trở thành một món khoái khẩu của không ít người, nhất là trẻ em.

  Thịt kho Đông Pha, còn được biết đến với tên gọi thịt kho tàu là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Trung Quốc và Việt Nam.

  Thịt kho Đông Pha có cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng lại đậm vị và đưa cơm. Thịt ba chỉ được cắt thành miếng hình vuông vừa ăn, ướp với nước tương, xì dầu và rượu Thiệu Hưng (Shao Xing).

  Miếng thịt sau đó được chiên trong dầu nóng, giữ cho vỏ ngoài vàng ruộm và phần da hơi giòn. Đặt thịt vào nồi đun cùng hỗn hợp nước ướp, hầm trong 3 tiếng để miếng thịt chín nhừ.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Nhắc tới các món ăn đậm đà hương vị, lưu giữ được vị ngon, ngọt của thịt thì thật thiếu sót nếu không kể đến món sườn non kho mặn. Miếng sườn được tẩm ướp gia vị, đem lên kho cùng muối, mắm tạo nên hương vị độc đáo, ăn với cơm rất hợp.

  Đây là một trong những món ăn có khả năng hấp dẫn mọi lứa tuổi, bữa cơm gia đình của bạn sẽ ấm cúng hơn khi tất cả mọi thành viên đều cảm thấy ngon miệng.

  Món thịt kho dứa nghe lạ nhưng thực chất không hề lạ gì cả bởi các nguyên liệu đã quá quen thuộc với mỗi người chúng ta rồi.

  Đây là một món ăn dân dã quen thuộc trong bữa ăn gia đình, mang vị mặn chua ngọt hài hòa rất thú vị đặc biệt, ngoài ra với nguyên liệu là thơm còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, dễ tiêu.

  Các món xào ngon từ thịt lợn

  Thịt heo xào sả ớt với sự kết hợp của thịt ba chỉ cùng xả ớt với các nguyên liệu khác tạo nên món ăn ngon, hấp dẫn khiến cả nhà ai ăn cũng thích, mùi thơm lạ miệng, ngon cơm làm rất đơn giản.

  Cách làm món thịt heo xào sả ớt cực kỳ đơn giản nhưng hương vị của nó sẽ khiến người ăn nhớ mãi. Thịt heo mềm ngọt quyện với vị cay cay của ớt, thơm của sả làm bữa cơm gia đình thêm ngon miệng, hấp dẫn.

  Thịt lợn xào hành tây là một món ăn khá ngon miệng mà lại dễ làm. Với công thức gồm thịt lợn mềm, đi kèm với vị ngọt của hành tây, hương thơm đầy kích thích của cần tây, tỏi tây và gừng vừa đậm đà… thì đây là món ăn rất hấp dẫn từ nhà hàng tới gia đình.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Món dưa cải chua xào thịt heo với cách làm vô cùng đơn giản và nhanh gọn lẹ, ai cũng có thể chế biến được.

  Dưa cải chua vàng ruộm, giòn sực sực, nhai rạo rạo trong lưỡi quyện lẫn từng miếng thịt béo mềm, hít hà cái vị chua cay của dưa chua và thêm một miếng ớt, vừa ăn vừa thổi phù phù miếng cơm nóng hổi còn gì bằng.

  Cà tím xào thịt băm là món ăn xuất hiện nhiều trong bữa cơm của gia đình Việt. Điểm cộng cho món ăn này là thời gian chế biến khá là nhanh, chỉ khoảng 15 phút là đã có ngay đĩa cà tím xào thịt băm thơm lừng.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Củ niễng ắt hẳn là 1 nguyên liệu còn xa lạ với mọi người. Thế nhưng chỉ cần nếm thử món ăn chế biến từ nguyên liệu dân dã này, hẳn là các nàng sẽ rất dễ nghiền.

  Củ niễng xào thịt một trong các món ngon từ thịt lợn với vị giòn ngọt thanh mát của củ niễng hòa với sự dai mềm của thịt tạo nên một món ăn hấp dẫn, khó mà cưỡng lại được.

  Nói đến các món chua ngọt chắc hẳn ai cũng biết đến món sườn xào chua ngọt, đây là món khoái khẩu của rất nhiều người.

  Những miếng sườn được chiên vàng đều khi ăn vị béo của sườn hòa quyện với vị chua, ngọt, cay của các loại gia vị mang lại cảm giác cực kỳ ngon miệng.

  Các món canh rau với thịt la món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của mọi gia đình việt, vừa đem lại nhiều chất dinh dưỡng, dễ ăn mà cực dễ dễ làm.

  Thịt sườn non mềm, ngọt thơm được nấu đến chín mềm kết hợp với vị chua chua, giòn giòn của măng khiến món canh trở nên vô cùng hấp dẫn.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Canh thịt heo hầm cà rốt là một món canh không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng. Món canh món ngon từ thịt lợn này khá dễ nấu, chỉ với nguyên liệu là cà rốt bạn đã có thể làm ra món canh hầm hấp dẫn.

  Thịt heo cuộn măng là món ăn khá mới có sự kết hợp với măng, nấm để món ăn không quá ngán vừa giòn giòn thơm ngon.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Các món chiên ngon từ thịt lợn

  Thịt chiên là món ăn hấp dẫn, cách thực hiện lại tương đối đơn giản. Bạn chỉ cần bỏ ra chút thời gian là đã có ngay món ăn vừa lạ vừa ngon để cả nhà cùng thưởng thức.

  Thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt rất đưa cơm trong những ngày thời tiết nóng thế này. Đây là một món chiên ngon và mới lạ, đảm bảo bạn sẽ thích mê ngay lần đầu thưởng thức.

  Thịt heo chiên giòn xốt chua ngọt đậm đà từ bên trong quyện lẫn vị chua ngọt của nước xốt bên ngoài lớp bột mỏng khiến bạn ăn thật nhiều mà không ngán.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Món thịt bọc sả chiên có hương vị thơm ngon quyến rũ, vị ngọt lừ của thịt quyện với mùi thơm lừng của sả chắc chắn sẽ đem lại sự hấp dẫn trong bữa cơm của gia đình.

  Thịt heo chiên giòn xào tỏi có vỏ ngoài giòn tan, thịt tươi ngon, thấm đẫm gia vị, mềm mềm bên trong ăn cùng chút cơm trắng, dưa chuột sẽ làm giảm cảm giác ngán và giúp bạn thưởng thức món ngon này trọn vẹn.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Các món ngon từ thịt lợn khác

  Thịt ba chỉ om ngũ vị đậm đà, từng khoanh thịt thấm mềm, không bở nát mà vẫn giữ được độ giòn nhẹ hứa hẹn là món ăn cực tốn cơm cho bữa tối.

  Miếng thịt đẫm hương ngũ vị, chua chua, ngọt ngọt của nước sốt nên không hề gây cảm giác ngán ngấy. Thịt ba chỉ om ngũ vị có thể dùng kèm với cơm, ăn với bánh mì hay cùng rau sống, đồ muối chua cho lạ miệng.

  Món thịt heo sốt dứa chua ngọt không những hấp dẫn về hương vị mà còn bắt mắt về màu sắc. Đây chắc chắn sẽ là một trong những món ăn ngon giúp các bà nội trợ ghi điểm với gia đình.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Thịt heo nướng chao này không chỉ mang tới cho bạn cảm giác ngon miệng mà còn mang tới cho bạn cảm giác lạ lạ khi ăn và càng ăn thì càng thấy ngon đấy.

  Vị ngọt của thịt heo cộng với hương vị thơm ngon, đậm đà của chao sẽ mang lại cho bạn mốt bữa ăn rất ngon.

  Thịt nướng mật ong luôn có sức hấp dẫn khó tả đối với người thưởng thức khi từng miếng thịt nướng vàng giòn, thơm lừng và đậm đà hương mật ong quyến rũ.

  Cách làm món thịt lợn nướng mật ong khá đơn giản, bạn có thể làm bất cứ khi nào để gia đình cùng thưởng thức.

  Cà chua nhồi thịt là món ăn ngon và bổ dưỡng mà các bà nội trợ không nên bỏ qua. Từng miếng cà chua đỏ rực tạo sự thu hút và giúp bữa ăn thêm bắt mắt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt và các loại rau củ khiến người ta bị lôi cuốn mà ăn mãi không ngán.

  Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  Nguồn tham khảo

  Nguồn uy tín chúng tôi https://hoanghaigroup.com/mon-ngon-tu-thit-lon/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Cách Nấu Các Món Ăn Ngon Từ Thịt Lợn Cho Bữa Ăn Ngày Đông
 • Tìm Trường Dạy Nấu Ăn Tốt Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Trung Tâm Đào Tạo Nấu Ăn Tốt Nhất Việt Nam Hiện Nay
 • Top 10 Trung Tâm Đào Tạo Nấu Ăn Tốt Nhất Tại Tp Hồ Chí Minh
 • Top 10 Trung Tâm Dạy Học Nấu Ăn Tốt Nhất Tại Tphcm
 • 20 Công Thức Nấu Các Món Canh Thơm Ngon, Thanh Mát Siêu Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Thức Nấu Các Món Canh Chua Ngon Và Mát Cho Ngày Hè
 • Công Thức Nấu 14 Món Canh Chua Ngon Chống Ngấy Ngày Tết
 • Các Món Canh Ngon: 25+ Cách Nấu Canh Ngon Của Gia Đình Việt
 • Cách Nấu Canh Bí Đỏ Hầm Xương, Thơm Ngon Bổ Dưỡng
 • Cách Nấu 8 Món Canh Ngon Bổ Dưỡng Từ Thịt Và Xương Tốt Cho Sức Khỏe Bà Bầu
 • 1. CANH MƯỚP NẤM RƠM Nguyên liệu: Cách làm:

  Nấm rơm gọt bỏ chân, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút.

  Mướp bỏ vỏ, cắt miếng vừa ăn.

  Bắc nồi lên bếp, cho dầu vào phi thơm hành tím băm, trút tôm vào xào chín sơ, thêm nước, đun sôi.

  Khi nước sôi, nêm vào nồi 2 muỗng cà phê bột canh. Thả mướp và nấm vào nồi. Đun to lửa cho nồi canh sôi trở lại, bạn tắt bếp và nêm thêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm cho vừa miệng.

  Múc canh ra tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, ăn nóng.

  2.CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM Nguyên liệu:

  • Khoai mỡ: 400g
  • Tôm: 200g
  • Mùi tàu + ngò ôm + hành tím
  • Gia vị: muối + nước mắm

  Cách làm:

  Khoai mỡ gọt vỏ, rửa sạch dùng muỗng nạo nhỏ hoặc băm nhỏ và để riêng ra bát.

  Tôm rửa sạch, bóc vỏ, lột chỉ đen ở lưng và băm nhỏ.

  Hành tím bóc vỏ rửa sạch, thái lát. Ngò ôm và ngò gai nhặt sạch gốc và rửa sạch.

  Bắc xoong lên bếp cho dầu ăn đun nóng già, thì cho hành tím vào phi thơm. Tiếp theo cho tôm và muối vào xào chín tôm, xúc tôm ra bát.

  Tiếp tục thực hiện hướng dẫn làm canh khoai mỡ nấu tôm, vẫn sử dụng chảo vừa xào tôm, các bạn đổ nước vào nồi đun sôi, cho khoai mỡ vào nấu chín. Khi khoai chín cho tôm đã xào vào đảo đều và nêm nếm gia vị vừa ăn.

  Cuối cùng tắt bếp, bắc xoong múc canh khoai mỡ ra bát, cho thêm ngò gai, ngò ôm vào cho có mùi thơm.

  3. CANH NGAO NẤU DỨA Nguyên liệu: Cách làm:

  Ngao rửa sạch nhiều nước đem luộc sôi.

  Gạn phần nước trong, lấy phần ruột rửa lại lần nữa. Hành, dăm rửa sạch thái nhỏ.

  Cà chua rửa sạch, một quả bổ múi cau, một quả thái hạt lựu. Dứa gọt vỏ rồi thái mỏng vừa ăn.

  Phi thơm hành khô với dầu ăn. Cho cà chua vào xào chín. Nêm một chút bột nêm.

  Cho ngao vào xào. Sau đó xúc ra bát tô.

  Đổ nước ngao rồi cho dứa vào đun sôi chừng 10 phút. Khi nồi canh sôi cho cà chua vào. Cuối cùng là phần ngao xào. Nêm gia vị vừa miệng.

  Khi gần ăn cho hành dăm cùng chút mì chính. Tắt bếp cho canh ra bát dùng nóng.

  4. CANH THỊT BÒ NẤU NẤM KIM CHÂM Nguyên liệu: Cách làm:

  Nấm kim châm rửa sạch, để ráo.

  Thịt bò đem bỏ ngăn đá cho cứng khoảng 50% (dễ thái hơn) đem ra thái lát mỏng, to bản.

  Trải miếng thịt bò ra, cho nấm vào cuộn chặt, dùng hành lá chần qua nước sôi buộc cho đẹp (không cần buộc cũng được vì thịt bò đang ở dạng đá, cuốn là dính chặt vào nhau ngay, không sợ bung)

  Đun sôi nước dùng, thả cà rốt, rồi đến đậu phụ xắt nhỏ vào, nêm nếm vừa miệng.

  Đợi nước sôi bùng thì thả thịt bò đã cuốn nấm vào rồi bắc nồi ra ngay. Có thể rắc thêm ít hành, mùi hạt tiêu. Ăn nóng.

  5. CANH KHỔ QUA NHỒI THỊT Nguyên liệu

  • Khổ qua: 2 đến 3 quả
  • Thịt nạc: 300 gr
  • Xương đã róc thịt: 500 gr
  • Nấm mèo: 8 tai
  • Hành lá, ngò rí
  • Trứng vịt: 1 quả
  • Nước mắm, tiêu, bột ngọt, muối

  Cách làm:

  Đầu tiên khổ quả bạn dùng dao mổ ở đầu trái (đối diện với cuống) dùng muỗng cà phê cho vào ruột trái lấy hết hạt ra, rửa sạch và để ráo.

  Nấm mèo bạn mang ngâm với nước sôi cho nở tai nấm, sau đó thái nhuyễn sợi chỉ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ. Ngò rí rửa sạch để ráo. Thịt heo lạng bỏ phần da, thái mỏng và băm nhỏ, có thể cho vào máy xay sinh tố cho khỏi mất thời gian, Cho tiêu, muối, bột ngọt, đường vào vừa ăn. Sau đó trộn đều với nấm mèo, trứng vịt và hành lá.

  Muốn nước dùng ngon ngọt hơn bạn hãy sơ chế với xương mang rửa với nước muối xả sạch, chặt nhỏ hầm lấy 1,5 lít nước dùng, khi nước sôi bạn nhớ vớt hết bọt nổi lên trên để nước trong hơn.

  6.CANH CẢI THẢO CUỘN THỊT HEO Nguyên liệu: Cách làm:

  Cải thảo rửa sạch, cắt thành những miếng có bản to bằng chiều ngang miếng thịt. Luộc sơ cho chín rồi rửa lại bằng nước lạnh để giữ màu của lá. Vớt ra để ráo nước.

  Trải miếng cải thảo lên tấm thớt, lạng bỏ bớt phần thân trắng cho mỏng để dễ cuộn. Đặt miếng thịt lên miếng cải thảo. Rắc ít tiêu, muối lên. Xếp vài cây đậu cô ve và cà rốt lên tuỳ thích.

  Cuộn từ từ miếng cải thảo lại cho đến hết như cuộn chả giò. Dùng tăm ghim chặt 2 đầu cải thảo cho lá cải thảo dính vào, không bị bung ra. Đổ nước dùng vào nồi, đun sôi.

  Cắt đôi cuộn cải thảo và cho vào nồi nước đã sôi đun cho sôi lại thì nêm tí muối, hạt nêm cho vừa miệng và tắt bếp.

  7. CANH NHA ĐAM THỊT BÒ Nguyên liệu: Cách làm:

  Thịt bò xắt nhỏ, ướp với hành củ băm, hột nêm, muối, dầu ăn.

  Nha đam gọt vỏ, cắt thành từng miếng to. Chuẩn bị một nồi nước sôi có tí muối.

  Rửa nha đam qua nước lạnh cho ra bớt nhớt. Sau đó trụng nhanh vào nồi nước sôi rồi bỏ nha đam ngay vào tô nước đá lạnh. Các bước trên là để nha đam bớt đắng, nhớt mà vẫn còn bổ dưỡng.

  Bắc nồi cho vào ít dầu ăn phi thơm hành củ rồi cho bò vào xào sơ rồi vớt bò ra riêng. Đổ một lượng nước đủ nấu canh vào chính cái nồi đó, đun sôi, rồi thả thịt bò và nha đam vào, nêm nếm lại gia vị.

  Nấu tiếp chừng vài phút cho vừa chín. Tắt bếp, rắc hành ngò, ăn nóng với cơm

  8. CANH TÔM RAU CẢI NON

  Tôm giàu canxi, rau cải non nhiều vitamin C, hai thực phẩm này không chỉ giúp giải nhiệt mà còn rất tốt cho sức khỏe.

  Nguyên liệu:

  • 100gr tôm tươi hoặc một nhúm tôm khô
  • Rau cải non 1 bó

  Cách làm:

  Tôm tươi đem bỏ vỏ, giã nhỏ.

  Rau cải non làm sạch.

  Phi thơm hành, cho tôm vào đảo đều, nêm chút gia vị cho thấm.

  Tiếp tục đổ nước và tôm và đun sôi. Sau đó thả rau cải non vào, nêm gia vị. Lửa sôi bùng khoảng 1 phút thì tắt bếp

  9. CANH MỌC NẤU CỦ QUẢ Nguyên liệu: Cách làm:

  Giò sống trộn lẫn với chút thịt nạc vai băm nhỏ, nấm hương, mộc nhĩ thái vụn, chút bột canh và hạt tiêu.

  Nặn thành những viên tròn nhỏ rồi thả vào nồi nước đun sôi khoảng 7-8 phút cho chín. Vớt mọc ra để riêng.

  Su su, cà rốt, su hào, khoai tây gọt vỏ… bổ miếng vừa ăn.

  Cho củ quả vào đun, chú ý thời gian khác nhau đối với các loại củ quả.

  Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Sau đó cho mọc vào, rắc thêm hành lá thái nhỏ là xong.

  10. CANH THIÊN LÝ NẤU CUA Nguyên liệu:

  • 300 g cua đồng
  • 200 g hoa thiên lý
  • 600 ml nước
  • Gia vị gồm muối, bột canh, mì chính

  Cách làm:

  Rửa sạch cua bằng cách cho vào xoong nước xóc xóc hoặc dùng đũa khuấy nước mạnh. Sau đó xé bỏ mai, yếm rồi tráng nước lại lần nữa. Nếu muốn xé cua dễ, bạn hãy cho cua vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 5-10 phút hoặc thả vài viên đá vào túi cua để cua lạnh mà co các càng lại, bạn sẽ dễ dàng thao tác. Sau khi cua đã được bóc mai, yếm và rửa sạch, cho vào cối giã hoặc xay, đừng quên cho thêm vài hạt muối. Lọc cua bằng rổ lưới mắt nhỏ. Nếu không yên tâm, có thể lọc hai lần cho hết cặn và vỏ cua trong nước.

  Lấy tăm khêu gạch từ mai cua, thả vào một bát con, sau đó tráng qua nước cho hết mùi hôi.

  Hoa thiên lý nhặt sạch cuống, rửa qua nước muối loãng, lưu ý thao tác nhẹ tay.

  Bắc nồi nước cua lên bếp, để lửa to. Dùng đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ để thịt cua không bị lắng xuống đáy nồi, cho đến khi nước cua chuyển sang màu đục.

  Khi nồi nước bắt đầu sôi, đổ gạch cua vào đun cùng, vặn nhỏ lửa, cua sẽ kết thành mảng. Nếu ta cứ để lửa to lúc nước sôi, cua sẽ vỡ vụn trông không ngon, chưa kể còn dễ làm nước canh trào ra ngoài.

  Sau khi thịt cua đã đóng mảng, thả hoa thiên lý vào, vặn lửa to lên một chút. Tra gia vị vừa miệng.

  Rau chín, múc canh ra bát, thưởng thức cùng cơm và một bát cà pháo.

  11. CANH CHUA NẤU CÁ LÓC Nguyên liệu:

  • Một con cá lóc khoảng 500g
  • 1 cây bạc hà
  • 5 quả đậu bắp
  • ¼ trái thơm
  • 2 quả cà chua
  • 50g giá sống
  • 1 vắt me chua
  • Rau ngò om, ngò gai
  • Nước mắm, muối, đường, hạt nêm
  • Tỏi phi thơm

  Cách làm:

  Đậu bắp cắt khúc, thơm cắt mỏng, cà chua cắt theo kiểu múi cam, bạc hà tước vỏ, cắt khúc xéo.

  Cá lóc làm sạch, cắt ra từng khứa to.

  Nấu một nồi nước sôi, cho chút muối vào nồi, thả cá vào nấu khoảng 5 phút, cá chín tới, vớt ra.

  Sau đó thả me vào rồi vớt ra dằm chắc lấy nước đổ lại vào nồi nấu sôi, nêm các loại gia vị cho có vị ngọt, chua, mặn vừa khẩu vị.

  Tiếp đến cho đậu bắp, cà chua, thơm, bạc hà, giá vào nấu sôi trở lại, nêm nếm vừa ăn.

  Bỏ cá trở lại nồi cho nóng. Múc canh chua, cá lóc ra tô, rắc ngò gai, ngò om, ớt và chút tỏi phi cho thơm.

  Món này dùng nóng với cơm hay bún đều ngon. Ăn canh chua cá lóc muốn ngon thì nước chấm phải là nước chấm trong (chưa pha chế), dầm ớt vào cho cay.

  12. CANH HẾN NẤU CHUA

  Vị ngọt của hến, chua dịu của cà chua, khế cùng với mùi thơm của rau răm đã tạo nên sức hấp dẫn cho món canh này đặc biệt trong những ngày hè.

  Hến được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn ngon trong đó món canh hến nấu chua là một món phổ biến nhất.

  Nguyên liệu: Cách làm:

  Hến mua về rửa sạch sau đó ngâm trong chậu nước đầy, có thể thêm 2 trái ớt xắt cho hến sạch hơn.

  Cho hến vào nồi luộc đến khi hến sôi, vặn bớt bếp lại, thêm chút muối vào nồi luộc hến và dùng đũa khuấy đều cho phần thịt hến tách ra khỏi vỏ.

  Đổ hến ra rổ, phần nước luộc để cho lắng, gạn lấy phần nước trong để riêng, đổ bỏ phần cặn.

  Cho hến đã luộc vào rổ, đãi trong chậu nước đầy, lấy thịt hến, rửa sạch, để ráo.

  Cà chua rửa sạch, bổ múi. Hành lá, rau răm nhặt bỏ rễ, gốc già, rửa sạch. Khế rửa sạch, cắt bỏ riềm, thái miếng. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng.

  Bắc nồi lên bêp, cho thìa dầu ăn. Khi dầu nóng già, cho hành tím vào phi thơm sau đó cho thịt hến và chút gia vị vào xào săn. Sau đó chút ra bát để riêng.

  Thêm thìa dầu ăn nữa, cho 1/2 chỗ cà chua trên vào xào kỹ. Khi cà chua chín mềm cho bát nước luộc hến vào đun sôi. Nước sôi cho nốt phần cà chua còn lại và khế vào đun tiếp 2 phút rồi cho phần thịt hến đã xào ở trên vào, nêm nếm vừa miệng.

  Tắt bếp, cho hành lá, rau răm xắt nhỏ vào đảo đều, cho canh ra bát tô là được.

  13.CANH GÀ NẤM HƯƠNG Nguyên liệu:

  • Thịt gà: 500g
  • Nấm đông cô (nấm hương): 1 lạng
  • Các gia vị thông thường
  • Hành lá

  Bạn đem nấm ngâm vào nước nóng cho mềm ra rồi đem rửa thật sách cắt bỏ chân rồi xắt làm đôi.

  Nêm nếm lại gia vị, đun thêm 2-3 phút nữa rồi tắt bếp. Múc ra tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên vậy là bạn đã hoàn thành được món canh ngon cho gia đình mình rồi.

  14. CANH HẸ NẤU NẤM THỊT Nguyên liệu: Cách làm:

  Trộn thịt xay với hành khô, gia vị, mỳ chính và chút dầu ăn. Viên thành những viên nhỏ rồi để vào ngăn mát tủ lạnh chừng 30 phút.

  Nấm rơm ngâm nước ấm 20 phút.

  Đậu hũ xắt miếng vuông nhỏ. Nhúng đậu qua nước mắm pha loãng rồi vớt ra đĩa để khi ăn vừa miệng hơn.

  Hẹ xắt khúc 2 – 3cm.

  Đun sôi nước, cho thịt viên vào nấu sôi, hớt bọt nếu có. Tiếp theo cho nấm vào đun sôi lại. Rồi cuối cùng cho đậu và hẹ vào sôi lại thì tắt bếp, nêm lại gia vị vừa ăn.

  Tắt bếp, múc canh ra bát, dùng với cơm.

  15. GHẸ NẤU CANH CHUA DỌC MÙNG Nguyên liệu:

  • Ghẹ: 3 con
  • Dứa: 1/2 quả
  • Cà chua: 1 quả to
  • Dọc mùng: 500g
  • Dấm bỗng: 100ml
  • Hành hoa, hành khô, mùi tàu, vài nhánh sả
  • Đường, gia vị, dầu ăn, dấm gạo, muối hạt.

  Cách làm:

  Dọc mùng mua về, rửa qua cho sach đất cát, tước sạch sơ bên ngoài, cắt khúc vừa ăn, bóp dọc mùng với muối hạt và dấm gạo cho xẹp xuống, rửa lại nhiều lần với nước cho hết vị mặn và vắt thật khô dọc mùng. Đun 1 nồi nước sôi, cho vào 3 thìa canh dấm rồi cho dọc mùng vào trần qua để loại bỏ hoàn toàn vị ngứa của dọc mùng, vắt lại thật khô.

  Ghẹ mua về các bạn làm sạch, cắt bỏ yếm, tách mai, để ráo nước. Cho chút dầu vào xào thơm hành tím và sả băm, cho cà chua vào xào cùng rồi cho ghẹ đã làm sạch, bỏ yếm, cắt miếng vào. Nêm gia vị vào ghẹ cho ngấm rồi cho thêm nước đủ canh cho cả nhà, đun sô nồi canh.

  Nồi canh sôi lên các bạn cho dứa vào chờ sôi lại thì nêm 1 thìa cà phê đường vào rồi cho dẫm bỗng từ từ thêm vào nồi canh ghẹ để canh có vị chua dịu hậu ngọt. Tiếp tục cho dọc mùng vào nồi canh, chờ canh sôi lăn tăn thì tắt bếp thả hành hoa và rau mùi tàu vào là hoàn thiện.

  Múc canh ra bát to, ghẹ tươi chín đỏ au, thịt ghẹ chắc ngấm gia vị đậm đà, nước canh chua ngọt cực kỳ hấp dẫn, thơm mùi sả, dấm bỗng với miếng dứa chín mềm, miếng dọc mùng giòn mát ăn với cơm sẽ đánh bay hết cảm giác nóng nực của mùa hè. Khi ăn các bạn có thể vớt ghẹ ra đĩa riêng hoặc để nguyên trong bát canh dọn kèm bát nước mắm nguyên chất thêm vài lát ớt cay là ngon tuyệt vời.

  16. CANH NGAO RAU CẦN GỪNG HÀNH Nguyên liệu: Cách làm:

  Ngao lựa con kẹp miệng chặt là ngao tươi sống. Mua về ngâm nước có pha chút muối và ớt, ngâm chừng 2h cho ngao nhả chất bẩn bụi đất ra, rồi rửa sạch.

  Bắc nồi đủ nấu canh. Cho khoảng 1 lít nước vô nồi đun sôi rồi thả ngao vào, nấu cho tới khi nước sôi lại, ngao chín.

  Trong khi chờ ngao chín thì bắc chảo cho tí dầu, cho gừng và ớt vào phi thơm rồi tắt lửa. Ngó qua nồi bên kia thấy nao sôi há miệng vỏ ra hết thì ta trút chảo phi ớt gừng đó vào nồi canh.

  Cho tiếp rau cần vô rồi cuối cùng cho hành lá. Tắt lửa. Nêm đường, muối, nước mắm và đổ nước chanh khi nãy vào, nếm thử vừa miệng là được.

  Rắc tiêu. Ăn nóng với cơm.

  17. CANH CUA MƯỚP MỒNG TƠI Nguyên liệu: Cách làm:

  Cua đồng rửa sạch để ráo. Cua bóc bỏ mai, yếm, khều gạch ra bát con, cua rửa sạch cho vào cối giã và lọc lấy nước.

  Rau mồng tơi, rau đay rửa sạch cắt khúc. Mướp gọt vỏ, cắt lá.

  Cho nước cua đã lọc vào nồi cùng 2 muỗng bột canh và gạch cua vào nấu. Vừa nấu vừa dùng đũa khoắng để gạch nổi lên mặt nước.

  Khi nước sôi, đặt lệch nồi để gạch không bị tan mất. Cho mướp và rau vào một góc nồi có lửa đun sôi cho mì chính vào và tắt bếp.

  Canh cua mà ăn với cà pháo muối chỉ có tuyệt vời mà thôi.

  18. CANH BẦU NẤU TÔM Nguyên liệu: Cách làm:

  Bầu nạo vỏ, băm hoặc thái miếng vừa ăn (tùy sở thích ăn của từng gia đình mà bỏ ruột hay lấy thêm một ít ruột non).

  Tôm rửa sạch, cho vào nồi cùng một ít gia vị, luộc nhanh rồi vớt ra. Khi tôm nguội, lột bỏ vỏ rồi xẻ một đường ở lưng mỗi con tôm (để trình bày bát canh cho đẹp và hấp dẫn hơn).

  Hành hoa rửa sạch, cắt khúc 2-3 cm.

  Bắc nồi nước vừa đủ cho bữa ăn. Cho bầu, tôm và bột nêm vào đun cùng đến khi bầu chín thì tắt bếp, cho hành hoa cắt khúc vào. Đổ canh ra tô cho nguội, đến bữa ăn sẽ rất ngọt và mát.

  19. CANH KHỔ QUA CÁ THÁC LÁC Nguyên liệu:

  • 200gr cá thác lác
  • 5 – 6 trái khổ qua
  • 100gr nấm bào ngư
  • 1 bịch nấm ngọc châm trắng
  • 1 củ cà rốt
  • Hành tím, hành lá, ngò rí, thì là băm
  • Gia vị: muối, tiêu xay, hạt nêm, bổ ngọt

  Cách làm:

  Khổ qua bạn chẻ đôi, bỏ hết vỏ và thái lát mỏng rồi rửa sạch. Sau khi để khổ qua ráo nước, bạn bảo quản khổ qua trong ngăn mát để giữ được độ tươi của khổ qua.

  Nấm tách rời. Cà rốt tỉa hoa. Hành lá và ngò rí thái nhỏ.

  Về phần cá thác lác, bạn ướp với 1 muỗng ăn đầu hành lá băm + 1 muỗng ăn thà là băm + 1 muỗng cà phê hạt nêm. Ngoài ra, bạn nên nêm thêm một chút tiêu xay và một chút dầu ăn để cá thơm hơn, bớt mùi tanh. Sau khi nêm xong, bạn đảo đều các nguyên liệu lên.

  Đun sôi nồi nước dùng, cho cà rốt vào trước. Sau đó vo viên thác lác rồi thả luôn vào nồi nước đang nấu, nêm 1 muỗng muối + ½ muỗng cà phê bột ngọt + ½ muỗng cà phê hạt nêm. Đây là định lượng tương đối, vừa, điều chỉnh lại để phù hợp hơn với khẩu vị của mình.

  Lưu ý: Cho cá thác lác vào nồi khi nước đang sôi mạnh để giúp chả cá nhanh chín hơn và cũng có độ dai hơn.

  Cuối cùng, bạn cho khổ qua và vào, đảo nhẹ, thêm hành lá và ngò rí vào rồi tắt bếp.

  20. CÁ HÚ NẤU MĂNG CHUA Nguyên liệu: Cách làm:

  Dầu nóng cho tỏi phi thơm, tiếp đến cho cà chua thái múi cau vào xào, me vắt cho ra bát con thêm một ít nước nóng để lấy nước cốt me.

  Cho phần cốt me và một tô nước vào nồi đun nhỏ lửa.

  Phần măng chua cắt nhỏ vừa ăn, khi nước bắt đầu sôi cho măng vào nấu khoảng 5 phút.

  Cho cá hú đã làm sạch nấu trên lửa nhỏ (nếu bật lửa lớn miếng cá sẽ dễ vỡ), nêm nếm gia vị cho hợp khẩu vị của gia đình bạn. Sau 10 phút tắt bếp.

  Khi ăn, đun canh lại cho nóng múc canh ra tô thêm ngò gai, ớt và miếng cá cho lên đĩa, chấm cùng nước mắm mặn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lưu Ý Cần Biết Để Nấu Các Món Canh Ngon Hoàn Hảo
 • Những Món Ăn Ngon Từ Cá Lóc Bạn Nên Thử
 • Cách Nấu Canh Hạt Sen Ngon Và Bổ Dưỡng, Hấp Dẫn
 • 3 Cách Nấu Canh Bí Đỏ Thịt Bằm Ngon, Đơn Giản Ngay Tại Nhà Chỉ 30P Đơn Giản Đậm Đà Hương Vị
 • Cách Nấu Canh Chua Cá Nheo Chua Ngon Giải Nhiệt Ngày Hè
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×