Top 8 # Xem Nhiều Nhất Nhân Viên Nấu Ăn Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Leparkspa.com

Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhân Viên Nấu Ăn

Định nghĩa Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn là hợp đồng lao động trong đó có bên thuê lao động và bên được thuê thỏa thuận với nhau việc yêu cầu công việc,đảm bảo lợi ích giữa các bên.

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ……,ngày …..tháng……năm……. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN NẤU ĂN

Số:……./HĐTNVNA

-Căn cứ Luật Lao Động -Căn cứ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24 tháng 1 năm 2015; -Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên của nước CHXHCN Việt Nam năm 2012;

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A (Người sử dụng lao động)

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Nguyễn văn B (Người lao động)

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:…………………………..

Thường Trú:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

-Bên A sẽ thuê Bên B làm nhân viên nấu ăn:

+ Tại địa điểm…..

+Thời gian:…..

+ Công việc:…..

Điều 2. Phạm vi công việc

+Nấu ăn cho…..người

Bên B sẽ thực hiện trong phạm vi công việc:

– Nhận thực phẩm hàng ngày và chuẩn bị nguyên liệu, thành phần món ăn theo công thức

– Thực hiện hoạt động chế biến thức ăn & phục vụ thức ăn cho CBCNV trong công ty.

– Tuân thủ quy định về Vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ gìn vệ sinh khu vực bếp.

– Kiểm kê hàng hóa, nguyên liệu, bảo quản các công cụ, dụng cụ và thiết bị trong bếp

-Đảm bảo định lượng, chất lượng món ăn & xây dựng thực đơn phù hợp với yêu cầu

-Đảm bảo tiêu hao vật chất ở mức thấp nhất, đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn công ty

-Thực hiện công tác quản lý môi trường & phòng chống cháy nổ tại khu vực nhà bếp.

-Theo dõi, thực hiện việc sử dụng, bảo quản tài sản, công cụ của bộ phận.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Điều 3. Yêu cầu công việc

Bên B phải đảm bảo thực hiện đúng những yêu cầu trên. Nếu bên B không tuân thủ mà gây ra thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường thiệt hại dựa trên mức độ sự việc và trong phạm vi gây trực tiếp thiệt hại lên A. Theo mức độ thiệt hại, bên A sẽ ra quyết định chấm dứt việc thưc hiện hợp đồng với bên B.

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ nghề.

– Đam mê nấu ăn

Điều 4. Thời hạn hợp đồng

– Chăm chỉ, năng động và có tinh thần làm việc nhóm

– Ông : Nguyễn Văn B làm việc theo loại hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng…….năm……….

– Thử việc: …..tháng từ ngày…….tháng……..năm……..đến ngày…….tháng……năm……

-Mức lương thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

–Được trang bị máy móc thiết bị văn phòng tại nơi làm việc.

– Địa điểm làm việc :……………………………………………………

– Chức vụ : Nhân viên nấu ăn

Điều 6. Chế độ làm việc

Trong thời gian thử việc, bên B có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy công ty, hoàn thành tốt công việc được giao. Tùy vào kết quả công việc được giao mà bên A có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian thử việc không quá ….. ngày. Qua thời gian thử việc mà bên B vẫn không đáp ứng được nhu cầu công việc của bên A thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và trả lương tháng thử việc cho bên B.

-Thời gian làm việc: Làm việc 08 tiếng/ngày công- ca gãy hoặc ca thẳng.

-Nghỉ : 04 ngày/ tháng đối với tháng có 29 và 30 ngày, 05 ngày/ tháng đối với tháng có 31 ngày. Còn đối với trường hợp:

+ Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.

+ Nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.

Điều 7. Chế độ lương, thưởng

-Chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương hai bên sẽ thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.

-Mức lương cơ bản: …. VNĐ/tháng.

– Phụ cấp trách nhiệm: ….. VNĐ/tháng

– Phụ cấp hiệu suất công việc:

– Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.

– Công tác phí: Hưởng theo quy định của công ty.

– Hình thức trả lương: Trả lương vào mùng 10 hàng tháng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank. Nếu ngày 10 vào đúng ngày cuối tuần thì bên sẽ được trả vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp.

Điều 8. Chế độ Bảo hiểm

-Trong trường hợp bất khả kháng, công ty phải ngừng vận hành và không đủ tiền chi trả lương. Thì tiền lương sẽ được trả sau….. ngày hoạt động lại. Quá thời hạn …. ngày thì công ty sẽ phải thanh toán lương và phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là ….% trên khoản lương chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 9. An toàn lao động

-Theo quy định của Pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

-Bên B phải có ý thức về an toàn lao động

-Mọi rủi ro trong giờ làm việc do lỗi của bên B và ngoài giờ làm việc do bên B gây ra phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 10. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B 1. Quyền lợi của bên B

-Những rủi ro khác do sự điều động của bên A gây ra thì bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm

-Bên B được hưởng các nghiệp vụ chuyên môn của vị trí đảm nhiệm, được làm việc thực tế với các kĩ năng cần thiết của công việc.

-Được thanh toán lương đầy đủ

-Được hưởng các chế độ theo Luật lao động quy định

-Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật

-Bồi thường vi phạm và vật chất trong trường hợp làm hỏng, mất, lấy cắp công cụ dụng cụ, tài sản công ty giao và tài sản chung của công ty.

2. Nghĩa vụ của bên B

-Khi muốn nghỉ ngoài giờ quy định bên B phải báo trước ít nhất 3 ngày và có đầy đủ lí do bất khả kháng thì Bên A sẽ thanh toán đầy đủ lương tháng cuối cùng cho bên B

-Đảm bảo hoàn thành công việc được giao trong quá trình làm việc

Điều 11.Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A 1.Quyền hạn của bên A

-Chấp hành theo sự sắp xếp của cấp trên, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của công ty

-Điều hành bên B hoàn thành công việc theo hợp đồng( bố trí, điều chuyển, tạm ngưng công việc)

-Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp.

2.Nghĩa vụ của bên A

-Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

-Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ như đã cam kết trong hợp đồng với bên B

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

-Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ về vị trí công việc của bên B.

-Khi hết thời hạn hợp đồng

– Bên A được quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với Bên B có kết quả đánh giá hiệu suất công việc dưới mức quy định trong 03 tháng liên tục.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

-Khi bên B muốn chấm dứt hợp đồng này, thì bên B phải báo trước bằng văn bản cho bên A ít nhất 30 ngày theo quy định của công ty hoặc được sự đồng ý của ban giám đốc công ty. Các trường hợp nghỉ việc không theo quy định bên A sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán tháng lương làm việc cuối cùng.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

-Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thương của công ty

Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng

Hợp đồng thuê thiết kế trang phục

Hợp đồng thuê quản lý khách sạn

Hợp đồng thuê quản lý quán cà phê

Hợp đồng thuê xe chạy taxi

Hợp đồng thuê công nhật

Nhân Viên Nấu Ăn, Giúp Việc Văn Phòng

Giới thiệu công ty/chủ nhà

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam (tên viết tắt VIMID) được thành lập ngày 8/3/2010 có trụ sở chính tại: Quốc lộ 6, Do lộ, Yên nghĩa, Hà đông, Hà Nội. Công ty có hệ thống showroom trưng bày tại Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Định, Hải Phòng và Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với showroom của nhiều đại lý ủy quyền trên toàn quốc.Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh các dòng xe tải hạng trung, hạng nặng của lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư ô tô được đào tạo chính quy trong nước và tại chính hãng, SINOTRUK, VIMID đã khẳng định được thương hiệu của mình trong lĩnh vực cung cấp các dòng xe tải hạng nặng, xe chuyên dụng trên thị trường trong nước và Quốc tế.

Nhân Viên Nấu Ăn Trong Các Trường Mầm Non Công Lập

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký quyết định 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng áp dụng là NLĐ được ký hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong chỉ tiêu định mức hợp đồng lao động tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố; đủ 18 tuổi trở lên, đến dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ ( người được ký HĐLĐ lần đầu không quá 40 tuổi); có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề nấu ăn trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên và có Các chế độ NLĐ được hưởng (áp dụng đối với người đã làm công việc nấu ăn và được hợp đồng không xác định thời hạn): Được ký hợp đồng lao động theo quy định; được hưởng tiền lương theo nhóm ngạch nhân viên kỹ thuật (01.007) thuộc bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước; được xét nâng lương lần sau và xếp vào bậc lương phù hợp theo nguyên tắc, đủ 03 tháng thì được xếp vào bậc 1, sau đó cứ đủ 24 tháng thì được xem xét tính xếp lên 01 bậc lương. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính theo các quy định hiện hành. Quyết định yêu cầu, UBND quận, huyện, thị xã rà soát số lượng, chứng chỉ về nghiệp vụ nấu ăn.

Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương. Được thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn quy định của Bộ Nội vụ và các quy định của Thành phố. Được tham gia đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành. Khi thôi việc với lý do được cơ quan chấp thuận theo quy định, căn cứ vào thời gian công tác, nhân viên hợp đồng được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành như đối với viên chức trong biên chế. Trường hợp tuyển mới, sau hợp đồng thử việc và hợp đồng ngắn hạn (nếu có), nếu đủ điều kiện ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như với nhân viên đang làm việc trên… Quyết định cũng quy định kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn cho nhân viên hợp đồng do các đơn vị tự sắp xếp từ nguồn ngân sách cấp trong định mức ngân sách hàng năm và các khoản thu học phí, thu sự nghiệp khác theo quy định.

tiêu chuẩn đội ngũ nhân viên nấu ăn đang hợp đồng, báo cáo Sở Nội vụ để thẩm định chuyển xếp lương; giao hiệu trưởng các nhà trường ký HĐLĐ theo chế độ tiền lương được chuyển xếp sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ; thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch đã được Sở Nội vụ thống nhất, quản lý hợp đồng lao động theo thẩm quyền và thực hiện chế độ chính sách theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/4/2015 và thay thế quyết định số 5263/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên, nhân viên không thuộc biên chế nhà nước làm việc trong các trường mầm non ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội.

Tiểu Dã: Từ Nhân Viên Văn Phòng Đến ‘Thánh Nấu Ăn’ Nổi Tiếng Trên Mạng

Nổi lên từ các clip nấu ăn sáng tạo ngay tại văn phòng, Tiểu Dã (25 tuổi) ngày càng khẳng định vị trí là một trong những ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nhất Trung Quốc.

‘Thánh ăn công sở’ mở tiệc BBQ tại văn phòng Tiểu Dã (25 tuổi) nổi tiếng với các clip nấu ăn tại văn phòng làm việc. Cô là một trong những ngôi sao mạng xã hội thành công nhất tại Trung Quốc.

“T

hánh nữ văn phòng”, “thánh văn phòng” hay “thánh ăn công sở” là những tên gọi dân mạng ưu ái dành cho Tiểu Dã (Ms Yeah) – cô gái hiện làm công việc văn phòng đến từ Thành Đô, Trung Quốc.

Nấu lẩu bằng máy lọc nước, nướng thịt bằng bàn là hay làm kem bằng ni-tơ lỏng là một số trong hàng loạt cách “dị” Tiểu Dã chọn để chế biến thức ăn ngay tại nơi làm việc. Chính sự độc đáo này đã khiến các clip của cô gái 25 tuổi nhanh chóng gây chú ý và thu hút hàng triệu người hâm mộ trên mạng.

Sau gần một năm nổi tiếng, Tiểu Dã đã khẳng định được “thương hiệu” của riêng mình trước các tên tuổi truyền thông ở Trung Quốc. Tất nhiên, hành trình từ nữ nhân viên văn phòng vô danh đến ngôi sao mạng xã hội không hề trải hoa hồng.

Nổi đình đám nhờ màn nấu ăn ‘có một không hai’

Cuối tháng 1/2017, mạng xã hội Trung Quốc bắt đầu lan truyền loạt clip nấu ăn kỳ lạ của một cô gái. Những thứ có sẵn tại văn phòng từ bình lọc nước, vỏ máy tính đến chậu cây cảnh đều được cô tận dụng làm công cụ nấu nướng. Các món ăn được tạo nên từ vật dụng đơn giản ấy qua bàn tay cô vẫn thật bắt mắt và ngon lành.

Với khả năng biến văn phòng làm việc thành “bếp ăn di động”, cô gái có tên Tiểu Dã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Từ việc xem một cách thích thú, nhiều người còn thử nấu theo phương pháp của 9X nhưng đều “chào thua” vì không hề dễ dàng.

Nhờ vậy, người ta ngày càng mong chờ các sản phẩm mới đến từ nữ nhân viên văn phòng. Lượt xem một clip của Tiểu Dã từ vài trăm nghìn dần lên đến hàng chục triệu.

Trong một bài phỏng vấn, Tiểu Dã từng cho biết ban đầu, cô ghi hình quá trình nấu ăn chỉ để giải trí và chia sẻ với bạn bè.

“Tôi đã xem rất nhiều video dạy nấu ăn trên mạng nhưng thấy nó đã lỗi thời. Vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng thực hiện nấu nướng ngay tại nơi làm việc”, 9X nói.

Những ngày đầu, Tiểu Dã dùng điện thoại của mình quay lại, sau đó cắt dựng bằng phần mềm đơn giản. Khi các màn nấu ăn được chú ý và tạo nên “cơn sốt” trên mạng, cô đã lên kế hoạch thực hiện clip chỉn chu hơn.

Thường xuyên nấu ăn giữa văn phòng, nhiều dân mạng cho rằng Tiểu Dã là chủ công ty hay có sự sắp đặt.

Tuy nhiên, 9X thực tế chỉ là nhân viên bình thường, được ông chủ cho phép làm clip và đăng lên mạng. Nơi cô làm việc cũng là công ty sáng tạo nên không khí làm việc rất thoải mái. Những người xung quanh xuất hiện trong hình đều là đồng nghiệp thực sự của cô.

“Thực ra, sếp cũng có ý tưởng làm các video tương tự nhưng không tự tin về ngoại hình”, Tiểu Dã hài hước chia sẻ.

Kiếm bộn tiền nhờ các clip triệu view

Từ việc làm clip vui chia sẻ với bạn bè, Tiểu Dã nhanh chóng trở thành “võng hồng” (người nổi tiếng trên mạng) thành công tại Trung Quốc. Facebook Ms Yeah của cô có hơn 3,8 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube cũng thu hút gần 3,5 triệu người đăng ký.

Cô gái sinh năm 1993 từng chia sẻ với SCMP: “Một ngày tôi ra công trường tìm kiếm vật dụng nấu nướng, có một cô gái đã gọi tên tôi và xin chụp ảnh cùng. Một số người còn đến văn phòng, muốn nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật sự nổi tiếng rồi”.

Không chỉ ở Trung Quốc, nàng “đầu bếp văn phòng” còn được biết đến tại nhiều nước châu Á.

Thành công không bao giờ đến dễ dàng

Thành công đem lại cho Tiểu Dã danh tiếng, tiền bạc nhưng cũng kèm theo đó là sự kỳ vọng ngày càng lớn của người hâm mộ về sản phẩm tiếp theo.

Từ các clip thực hiện tại văn phòng, 9X bắt đầu có màn nấu nướng bên ngoài như ra ngoại ô, lên sân thượng hay tổ chức tiệc picnic ở bờ suối. Kịch bản cũng được cô và đồng nghiệp chăm chút hơn để tránh nhàm chán nhưng vẫn giữ được sự độc đáo ban đầu.

Để đạt được thành công như hôm nay, cô gái 25 tuổi đã phải đánh đổi không ít thời gian và công sức của bản thân.

“Với clip ngắn vài phút cho mọi người xem, tôi phải làm việc suốt đêm ở văn phòng, vì ban ngày tập trung vào công việc chính. Tôi thường chỉ có 2 ngày tập hợp mọi thứ đã chuẩn bị sẵn vào clip, từ ý tưởng về thực phẩm, quay phim và chỉnh sửa cảnh quay”, cô tiết lộ.

Bên cạnh đó, những tình huống nguy hiểm hay tai nạn xảy ra khi nấu ăn là điều không hiếm gặp.

Tiểu Dã từng chia sẻ trong tập nướng cá bằng cách xịt khí gas vào bọt xà phòng và để bọt cháy trên tay mình, cả bàn tay của cô gần như đã bốc cháy. Hay như màn nướng tôm càng bằng máy nổ chạy bằng than, cô phải kìm nén nỗi sợ âm thanh lớn để hoàn thành clip.

Có thể nói, “thánh ăn công sở” Tiểu Dã hiện là thần tượng của nhiều bạn trẻ nhờ cái tôi độc đáo, sáng tạo. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa đủ, sự nỗ lực tìm tòi, tự phát triển không ngừng mới là thứ giúp cô giữ vững tên tuổi của mình, trở thành một trong những người trẻ kiếm tiền giỏi qua mạng xã hội tại đất nước tỷ dân.